• Novinky

     • 100 dobrých skutkov
      • 100 dobrých skutkov

      • Počas pôstu si veľa ľudí dáva rôzne výzvy či sebazaprenia. Ani my, žiaci 5.D, nie sme výnimkou. Celých 40 dní sme sa snažili robiť dobré skutky a zároveň si ich všímať u svojich spolužiakov, aby sme ich takto spoločne nazbierali až 100.

        
     • Krížová cesta v ŠKD
      • Krížová cesta v ŠKD

      • Vychovávatelia v ŠKD spolu s deťmi v jednotlivých oddeleniach pred veľkonočnými prázdninami zrealizovali akciu ,,Krížová cesta", ktorou si pripomenuli obetu a veľký skutok lásky nášho Pána Ježiša Krista. 
     • Školská zrelosť dieťaťa
      • Školská zrelosť dieťaťa

      • Milí rodičia, 

       v tieto dni prebieha elektronický zápis do 1. ročníka. Je možné, že ste v situácii, keď sa rozhodujete či Vašu ratolesť tohto roku prihlásiť do školy, alebo radšej ešte počkať. 

     • Anglický program v 1. ročníku ZŠ
      • Anglický program v 1. ročníku ZŠ

      • V spolupráci s jazykovou školou Elitenglish sme v školskom roku 2021/2022 úspešne odštartovali anglický program v prvých ročníkoch základnej školy. V budúcom školskom roku 2022/2023 plánujeme v spolupráci pokračovať a v prípade záujmu rodičov vytvoriť anglické triedy v prvých ročníkoch.

     • Krížová cesta v 1.A
      • Krížová cesta v 1.A

      • Žiaci I.A počas Veľkého týždňa spoločne prosili o milosti, ktoré potrebujeme. Ospravedlnili sa za chyby, ktoré sme urobili, a poďakovali Ježišovi za všetky Jeho prejavy lásky voči nám a našim rodinám v modlitbe krížovej cesty v prírode.
     • Krížová cesta v 1.B
      • Krížová cesta v 1.B

      • Deti z 1.B vytvorili počas pôstu krížovú cestu z prírodného materiálu, ktorý si samy nazbierali v lese a k nej aj výtvarné stvárnenie jednotlivých zastavení. Teraz skrášľuje vestibul školy na V20.
     • Nočná krížová cesta
      • Nočná krížová cesta

      • Komorné zloženie žiakov 1.G sa za tmy sobotnej noci zúčastnilo spoločnej modlitby krížovej cesty v Marianke. Milá osobná atmosféra nás všetkých povzbudila k hlbšej príprave na "týždeň, ktorý zmenil svet".
     • Ekoolympiáda
      • Ekoolympiáda

      • Naši žiaci 5. ročníka sa zúčastnili pilotného ročníka Ekoolympiády.

       V kategórii žiaci 5. a 6.ročníka a príma SŠ sa v prvom kole zúčastnilo 1192 žiakov z celého Slovenska. Naša žiačka Zuzana K. z 5.C sa umiestnila na 1. mieste.