• Maturita 2020

   • 30. 05. 2020

    Všetci naši maturanti v školskom roku 2019/2020 úspešne zmaturovali.

    Srdečne blahoželáme!