• Strata ISIC/EURO26

     •  

       

      Kliknite na odkaz https://moja.dopravnakarta.sk/duplikat  a postupujte podľa inštrukcií alebo vyplňte Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka a Prihlášku za člena - Evidenčný list (ide o 1 tlačivo s obidvoma dokumentmi, tlačí sa obojstranne vo formáte A4 a je možné stiahnuť si ho ako PDF cez odkaz: https://isic.sk/wp-content/uploads/2022/06/Ziadost-o-vydanie-preukazu-ziaka-ISIC-EURO26.pdf alebo oň požiadať priamo na sekretariáte školy na Karloveskej 32), vyplnenú žiadosť, poplatok 12€ a fotografiu s rozmermi 2,5 x 2,5 cm odovzdajte na sekretariáte. Po oznámení cez EduPage ohľadom doručenia duplikátu karty na adresu školy si preukaz stačí prísť prevziať na sekretariát.