• Nová ISIC/EURO26

     •  

      Naša škola zabezpečuje pre svojich žiakov (už počnúc prvým ročníkom ZŠ) možnosť

      zakúpenia ISIC preukazu - študentskej karty s množstvom funkcionalít a výhod: 

      https://isic.sk/preukaz-ziaka-ss-a-zs-isic-euro/  

       

       

      Pre získanie školského ISIC preukazu stačí: 

      Vyplniť Žiadosť o vydanie Preukazu žiaka a Prihlášku za člena - Evidenčný list - ide o 1 tlačivo s obidvoma dokumentmi, tlačí sa obojstranne vo formáte A4 a je možné stiahnuť si ho ako PDF cez odkaz: https://isic.sk/wp-content/uploads/2022/06/Ziadost-o-vydanie-preukazu-ziaka-ISIC-EURO26.pdf alebo oň požiadať priamo na sekretariáte školy na Karloveskej 32.

      Vyplnenú žiadosť, poplatok 22€ a fotografiu s rozmermi 2,5 x 2,5 cm odovzdať na sekretariáte. Pokiaľ v čase podania žiadosti fotografiu ešte nemáte, stačí ju priniesť pri prevzatí novej ISIC karty. Bez doloženia fotografie však škola kartu nemôže vydať.

      Po oznámení cez EduPage  prevziať na sekretariáte školy novú ISIC kartu a využívať jej benefity.