• Školský klub detí

     • elokované pracovisko Veternicová 20

      Školský klub detí zabezpečuje starostlivosť o deti 1. – 4. ročníka.

       

      Vedúca ŠKD: Viera Dvorčáková

       

      Záverečná šlužba: do 16.30 h

   • Oznam o prevádzke ŠKD od 28. 9. 2020

    Prevádzka ŠKD bude od 7.00 do 17.00 hod.

    Ranná služba ŠKD od 7.00 do 7.30 hod.

    1. a 2. ročník - zvoniť na ŠKD 1

    3. a 4. ročník - zvoniť na ŠKD 2

    Pobyt detí v rannej službe bude v rúšku.

    • Harmonogram obedov

    • Deň

     Čas

     Trieda

     Poznámka

     Pondelok

     po 4. h.

     12:00-12:30

     4.C

     4.D

     2.C

     3.B

      

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

      

     12:30-13:00

     1.A

     1.B

     1.C

      

      

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     4.A

     4.B

     2.A

     3.A

      

      

      

      

     13,30-14,00

     2.B

     3.C

      

     Utorok

     po 4. h.

     12:00- 12:30

     3.B

     3.C

     4.C

     4.D

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

      

     12:30-13:00

     2.C

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     3.A

     4.B

     4.A

     2.A

     Pokračuje vyučovanie do 14:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:15

      

     13:30-14:00

     1.A

     1.B

     1.C

     2.B

      

     Streda

     po 4. h.

     12:00-12:30

     2.B

     2.C

     4.A

     4.B

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

      

     12:30-13:00

     3.C

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     2.A

     3.B

     4.C

     4.D

      

      

      

     13:30-14:00

     1.A

     1.B

     1.C

     3.A

      

     Štvrtok

     po 4. h.

     12:00-12:30

     2.C

     3.B

     3.C

     4.D

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

      

     12:30-13:00

     2.B

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     2.A

     3.A

     4.B

     4.C

      

      

      

      

      

     13:30-14:00

     1.A

     1.B

     1.C

     4.A

      

     Piatok

     po 4. h.

     12:00-12:30

     2.B

     3.A

     4.B

     4.C

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

      

     12:30-13:00

     1.A

     1.B

     1.C

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     2.C

     4.A

     3.C

      

      

     13:30-14:00

     3.B

     4.D

      

      

    • Oznam o skrátenej prevádzke ŠKD

    • Prvé dva týždne (do 14. septembra) nebude fungovať ranná služba ŠKD, žiaci môžu prísť do školy od 7.30 hod.

     Záverečná služba ŠKD bude fungovať iba do 16.30 hod.

     Dôvodom sú aktuálne platné opatrenia týkajúce sa ochorenia Covid-19, s cieľom eliminovať vzájomný kontakt žiakov z rôznych tried.

     Ďalšie fungovanie ŠKD bude závisieť od pokynov z ministerstva školstva.

    • Organizácia 1. školského týždňa

    • Ranná služba: prvé dva týždne (do 14. septembra) nebude.

      

     Vstup detí do budovy:

     1. školský deň (2. 9. 2020)

     - od 7.45 do 8.45 (s rúškom, bez sprievodu rodiča – rodič do budovy nevstupuje)

     Vyučovanie od 8.45 do 11.00 h, od 11.00 do 16.30 ŠKD.

     2. a 3. školský deň  (3. a 4. 9. 2020)

     - v čase od 7.30 do 8.20 (10 min pred začiatkom vyučovania)

     Dozor v triede pred vyučovaním vykonáva učiteľ.

      

     Obedové služby v 1. týždni podľa nasledujúceho harmonogramu:

     12.00 – 12.30 ŠKD 3. ročníky

     12.30 – 13.00 ŠKD 1. ročníky

     13.00 – 13.30 ŠKD 2. ročníky

     13.30 – 14.00 ŠKD 4. ročníky

     Žiadame rodičov, aby si až po odobedovaní vyzdvihovali deti z ŠKD. Jednotlivé vstupy žiakov do školskej jedálne mimo určených časov nie sú možné.

      

     Vyzdvihnutie detí z ŠKD

     - od skončenia vyučovania, resp. obedových služieb, do 16.30 h.

     Žiadame rodiča/právneho zástupcu dieťaťa o jednosmerný vstup do budovy (len do vestibulu) s nasadeným rúškom, o nahlásenie zvončekom do príslušného oddelenia/triedy, odchod dieťaťa a o opustenie budovy východom. Rodič/právny zástupca dieťaťa čaká na jeho príchod na školskom dvore.

     • Oddelenia ŠKD

     • 1. oddelenie    1.A    Viera Dvorčáková
      2. oddelenie    1.B    Katarína Kiškováčová
      3. oddelenie    1.C    Bc. Mária Nováková
      4. oddelenie    2.A    Mgr. Katarína Bojkovská
      5. oddelenie    2.B    Mgr. Lucia Grossová
      6. oddelenie    2.C    Ing. Jana Miglierini
      7. oddelenie    3.A    Eva Horná
      8. oddelenie    3.B    Mgr. Mária Sojková
      9. oddelenie    3.C    Lenka Stanová Podstavková
      10. oddelenie    4.A + 4.B    Mgr. Oľga Mutňanská
      11. oddelenie    4.C + 4.B    Mgr. Dominika Vargová
      12. oddelenie    4.D + 4.B    Bc. Adam Kordoš

    • Krúžková činnosť v rámci ŠKD

    • Vychovávatelia v našom ŠKD majú v svojich oddeleniach krúžkovú činnosť, ktorá je súčasťou ich aktivít počas celého týždňa a školského roka v rámci tematických oblastí výchovy. Deti sa plynule a kontinuálne zúčastňujú tejto krúžkovej činnosti v rámci svojho oddelenia.

      

     Ing. Jana Miglierini – Detská tvorivosť

     Lenka Stanová Podstavková – Spoločenské hry

     Viera Dvorčáková – Tvorivá dramatika

     Mgr. Mária Sojková – Konštrukčné hry

     Katarína Kiškováčová – Loptové hry

     Eva Horná – Logické hry

     Mgr. Lucia Grossová – Kráľovstvo kníh

     Bc. Mária Nováková – Pohybové hry 

     Mgr. Dominika Vargová – Šikovné ruky

     Mgr. Katarína Bojkovská – Pohybové hry

     Bc. Adam Kordoš – Družina Dominika Sávia

     Mgr. Oľga Mutňanská – Radostne a tvorivo