• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia,

  skontrolujte si správnosť  zvoleného typu prihlášky a v prípade prestupu do Základnej školy sv. Františka z Assisi zvoľte správny odbor (1. stupeň ZŠ alebo 2. stupeň ZŠ). V prípade, že ročník, o ktorý máte záujem nie je v ponuke, znamená to, že v danom ročníku už máme plný stav.

  Prosíme o dôsledné vyplnenie prihlášky, pretože údaje z nej budú zadané priamo do informačného systému školy.

  • Údaje vypíšte aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne). 
  • V prípade, ak už máte staršie dieťa na našej škole, uveďte rovnakú e-mailovú adresu, ktorú ste uvádzali pri staršom dieťati. 
  • V prihláške uveďte primárny materinský jazyk: jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije; iný materinský jazyk: jazyk, ktorý dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku. Iný materinský jazyk je aplikovateľný hlavne pre dieťa, ktorého rodičia majú rôzne materinské jazyky.
  • Prosím uveďte, čí máte/nemáte aktivovanú schránku na eSlovensko. V prípade aktívnej schránky uveďte jej číslo. 

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: