• Komparo

     •  

      Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do nezávislého evaluačného projektu KOMPARO. 

      Pokračujeme  v objektívnom meraní študijných výsledkov žiakov 8. a 9.ročníka. Výsledkami svojich žiakov v matematike, slovenskom jazyku a literatúre a vo fyzike sa škola zaradila medzi 25 % najúspešnejšich škôl na Slovensku.

       

      KOMPARO 2022/2023

      9.ročník

      Matematika

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      61,6 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

      44,7 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            96,5 %

       

       

       

       

       

       

       

      9.ročník

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      71,2 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

      60,2 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            96,1 %

       

       

       

       

       

       

       

      8.ročník

      Matematika

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      58,4 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

      47,7 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            85,6 %

       

       

       

       

       

       

       

      8.ročník

      Slovenský jazyk a literatúra

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      67,2 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

      59,8 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            89,3 %

       

       

       

       

       

      8.ročník

        Fyzika

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      66,5 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

            59,8 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            82,3 %

       

       

       

       

       

       

       

      8.ročník

      Dejepis

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      57,2 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

      58,0 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            51,5 %

       

       

       

       

       

       

       

      8.ročník

      Všeobecné študijné predpoklady

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov našej školy

      55,6 %

      Priemerná úspešnosť  všetkých testovaných žiakov SR

      50,2 %

      Percento zúčastnených škôl, ktoré dosiahli horší výsledok ako naša škola

            87,0 %