• "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním." Mt 11;28