• Prečo študovať u nás?

    • Čo o nás hovoria študenti

       • Máme veľkú telocvičňu s dobrou výbavou. Učebne angličtiny, nemčiny, fyziky a chémie majú tiež perfektnú výbavu, a tak sa dajú robiť rôzne pokusy. Máme novú techniku, dataprojektory a interaktívne tabule. Som rada že som si vybrala túto školu. S učiteľmi je dobrá komunikácia a zábava. Každú stredu, kým nezačala korona, sme mávali prvú hodinu svätú omšu, takže sme v dobrej atmosfére začínali deň.

       • Naša škola je ideálnou voľbou pre tých, ktorí neberú školu len ako miesto, kde sa vzdeláva, ale aj miesto, kde sa vytvárajú kamarátske vzťahy. Nielen žiaci, ale aj učitelia sa snažia vytvárať dobre vzťahy so žiakmi. Naša škola ponúka rôzne mimoškolské aktivity a výlety v rámci vyučovania. Navštevujeme rôzne krásne miesta na Slovensku, ale aj mimo Slovenska. Na gymnáziu sa dostaneme až do Švajčiarska a do talianskeho mesta Assisi. Vzhľadom na to, že sme cirkevná škola, nesmú chýbať ani duchovné obnovy a školské sväté omše. Z tejto školy si neodnesiete len vzdelanie, ale aj nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá.

       • Som veľmi rada, že som si ako školu na moje stredoškolské štúdium vybrala práve Gymnázium sv. Františka. Za ten čas, čo som tu, som spoznala nespočetné množstvo úžasných ľudí a zažila super zážitky či už počas prestávok, na rôznych výletoch, alebo školských krúžkoch. Medzi učiteľmi a žiakmi prevláda veľmi priateľská a rodinná atmosféra. Netreba zabudnúť ani na školské obedy, na ktoré sa teším každý deň. V neposlednom rade, gymnázium rozvíja aj náš duchovný rozmer či už počas spoločných svätých omší, alebo duchovných obnov.

       • Biologická a chemická učebňa je nanovo prerobená na miestnosť s množstvom novodobých pomôcok na praktizovanie chemických pokusov. No iné predmety vôbec nezaostávajú, sú vyučované kvalitnými učiteľmi, ktorí vedia hodiny spracovať zaujímavou formou a zároveň primeranou gymnáziu. Semináre sú už od tretieho ročníka, takže sa nemusíš báť, že by si sa na maturitu nestihol dostatočne pripraviť. Povinné maturitné predmety, teda slovenský a anglický jazyk, sú vyučované na vysokej úrovni pedagógmi, z ktorých cítiť, že ich práca naozaj baví a dobrú náladu prenášajú aj na študentov. V štvrtom ročníku je dokonca aj predmet ekonomika, ktorý sa ti v živote určite zíde.

       • Veľmi sa mi páči, že aj napriek tomu, že je nás v triede menej ako 20, trieda je živá a plná radosti. Sme ako taká malá rodinka. Obdivujem prístup našich učiteľov, ktorí si častokrát dajú prácu navyše, aby nám vyhoveli alebo uľahčili prácu. Milujem prístup našej pani riaditeľky, ktorá vždy s úsmevom víta naše tváre a ako sa o nás zaujíma. Jednoducho je tu dobrá atmosféra.

       • Naša škola sa nachádza v príjemnom prostredí v blízkosti parku, kde sa nachádza množstvo preliezok a prístrojov na cvičenie. V okolí školy sa teda nedá nudiť, a to ani v škole. Naša škola ponúka množstvo školských aj mimoškolských aktivít pre študentov a žiakov. Takisto organizuje mnoho poznávacích zájazdov a nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku a Švajčiarsku. K cestovaniu samozrejme patrí aj ovládanie jazyka, a to v našej škole vôbec nie je problém. Prostredníctvom špičkovej techniky, ktorou je vybavená každá učebňa,  je mnoho predmetov vyučovaných zábavnou formou. K nim patrí aj anglický a nemecký jazyk. Naša škola nie je len o učení a nadobúdaní nových poznatkov, ale aj o budovaní osobnosti, vzťahov, o príprave študentov a žiakov do života. Z našej školy si neodnesiete len vzdelanie, ale aj množstvo nezabudnuteľných zážitkov.

       • Na našej škole zo všetkého najviac oceňujem komunikáciu a štýl komunikácie vedenia i učiteľov so žiakmi. Vytvára to až komunitnú atmosféru. Návrhy a podnety sa dajú konzultovať. Panuje tu celkovo otvorenosť a učitelia majú individuálny prístup.

       • Škola ponúka širokú škálu vedomostí, skúseností, príležitostí na zoznámenie sa s novými situáciami a ľuďmi. Organizujú sa rôzne výlety, súťaže a taktiež krúžky. Je tu príjemná rodinná atmosféra a každý si nájde svoje miesto v kolektíve. Tým, že v jednom ročníku sa otvára len jedna trieda, študenti majú možnosť spoznať sa aj so staršími, či mladšími spolužiakmi. Vytvárajú sa takto jedinečné priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky a navzájom si môžeme pomáhať. Na škole máme aj gymnaziálny klub, v ktorom sa dajú tráviť voľné chvíle. Rovnako by sa mala spomenúť i školská jedáleň, ktorá je bezkonkurenčne najlepšia. Máme veľmi šikovné pani kuchárky, vďaka ktorým si vždy môžeme vychutnať vynikajúce obedy. Keďže vedenie vyznáva duchovné hodnoty, tak sa môže rozvíjať aj náš duchovný rozmer. Učitelia majú k študentom ľudský prístup, snažia sa byť ústretoví a chápajúci. Zvyčajne sú vo svojom odbore vzdelaní a vedia pútavo podať učivo. Ak by som si mala vybrať strednú školu znovu, svoje rozhodnutie by som nemenila. Som veľmi rada, že som si vybrala práve Gymnázium sv. Františka z Assisi.

       • Iba nedávno som prestúpil z iného gymnázia na Gymnázium sv. Františka z Assisi, a to hovorí o tom, že mám určite nejaké dôvody, prečo naša škola vyniká nad ostatnými. Najviac oceňujem prístup učiteľov k problémom a ťažkostiam žiakov. Sú ochotní zopakovať učivo, ak mu nerozumieme, sú ochotní preložiť písomku, ak toho máme veľa a rozumejú nám. V skratke im na nás záleží. Druhá vec, ktorú si na našej škole vážim, je naša komunita žiakov. Väčšina z nich je vzorná a tínedžeri sú ochotní pomôcť si navzájom, vychádzajú spolu a rozumejú si.