• Tabuľa - matematika

     • 1. kategória

      Päť hracích kociek zlepíme tak, že k stene s jednotkou prilepíme vždy stenu so šestkou. Aký súčet dostaneme, ak zrátame všetky viditeľné čísla, zoberúc do úvahy, že súčet čísel na protiľahlých stenách je vždy sedem? Výsledok zadaj číslom.

         2. kategória

      Blažej si stiahol z internetu 6 GB dát. Koľko CD diskov s kapacitou 700 MB bude potrebovať na uloženie týchto súborov? Výsledok  zadaj číslom.

       

         3. kategória

      Traja učitelia- Lacko, Mikula a Pešta učia na jednej škole, každý dva predmety. Učia: matematiku, informatiku, dejepis, biológiu, angličtinu a nemčinu. Na základe nasledujúcich pravdivých tvrdení určte, ktorý z učiteľov učí dejepis. Meno zadajte do výsledku s veľkým začiatočným písmenom.

      • Lacko pozval svojich kolegov – učiteľa matematiky a učiteľa informatiky na oslavu svojich narodenín.
      • Učiteľ biológie býva neďaleko nemčinára.
      • Všetci traja – Pešta, učiteľ informatiky a učiteľ nemčiny chodia spolu na túry.
      • Učiteľ informatiky požičal učiteľovi matematiky knihu.
      • Učiteľ matematiky je lepším športovcom ako Lacko a učiteľ angličtiny.

       

      Aké sú výsledky?

      ODPOVEDAJTE TU!