• Učebne gymnázia

      Výučba prebieha v triedach s klimatizáciou a možnosťou využitia interaktívnej a projekčnej techniky. V zadnej časti kmeňovej triedy sú žiakom k dispozícii úložné priestory na dočasné uskladnenie pomôcok, ktoré potrebujú k práci na hodine. Výučba odborných predmetov sa realizuje v špeciálnych učebniach. V súčasnosti prebieha modernizácia týchto učební. Žiaci majú k dispozícii gymnaziálnu klubovňu, ktorá poskytuje v čase vyučovania tiché prostredie na štúdium a relax predovšetkým študentom 3. a 4. ročníka počas „voľných hodín v rozvrhu“. Klubovňa je priestorom aj pre neformálne stretnutia študentov.
    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje