• Učebne gymnázia

    • Okrem kmeňových a odborných učební majú študenti gymnázia k dispozícii gymnaziálnu študovňu a školskú knižnicu.

      Gymnaziálna študovňa poskytuje v čase vyučovania tiché prostredie na štúdium a relax predovšetkým študentom 3. a 4. ročníka počas „voľných hodín v rozvrhu“, keď prebieha výučba voliteľných seminárov. Klubovňa je priestorom aj pre neformálne stretnutia študentov.

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje