• Učebne gymnázia

      Kmeňové gymnaziálne triedy sú klimatizované a vybavené didaktickou technikou. Výučba prírodovedných predmetov prebieha v moderných novo-rekonštruovaných učebniach biológie, chémie a fyziky. Samozrejmosťou sú tiež modernizované dve počítačové učebne. Žiakom gymnázia je k dispozícii gymnaziálna študovňa, ktorú využívajú v čase voľného okna v rozvrhu na samoštúdium, zasadnutia žiackej rady, ako aj na neformálne stretnutia a relax. Pre športové vyžitie je žiakom k dispozícii veľká telocvičňa, exteriérové ihrisko s umelou trávou, workoutové ihrisko na posilňovanie a od školského roku 2023/2024 aj nová posilňovňa. V blízkej budúcnosti plánujeme rekonštruovať aj veľké betónové ihrisko v strede nášho školského areálu.
    • Fotogaléria

        zatiaľ žiadne údaje