• Učebne gymnázia

  • Okrem kmeňových a odborných učební majú študenti gymnázia k dispozícii gymnaziálnu študovňu a školskú knižnicu.

   Gymnaziálna študovňa poskytuje v čase vyučovania tiché prostredie na štúdium a relax predovšetkým študentom 3. a 4. ročníka počas „voľných hodín v rozvrhu“, keď prebieha výučba voliteľných seminárov. Klubovňa je priestorom aj pre neformálne stretnutia študentov.

 • Fotogaléria

  • Učebne gymnázia
   Učebne gymnázia
   11
  • Základný fotoalbum
   Základný fotoalbum
   0