• Školský podporný tím

     •  

      Koordinátor školského podporného tímu:

      PaedDr. Viktória Kuricová, špeciálna pedagogička

       

      Zástupca koordinátora školského podporného tímu:

      Mgr. Lucia Grossová, špeciálna pedagogička

       

      Členovia školského podporného tímu:

      Mgr. Monika Motýľová, školská psychologička

      Mgr. Veronika Pétiová, školská psychologička a výchovný poradca

      Mgr. Jaroslava Dedinská, asistentka učiteľa

      Mgr. Adam Dulanský, DiS, pedagogický asistent

      Bc. Alan Lano, pedagogický asistent

      Katarína Kiškováčová, pedagogická asistentka

      Mgr. Oľga Straková, koordinátorka prevencie

      Mgr. Petra Pavelčáková, kariérna poradkyňa