• Rada školy

    • Ing. Mgr. Viera Šutá - predseda

     RNDr. Ján Horniak - podpredseda

     ThLic. Lucián Bogucki, OFMConv.

     ThLic. Jaroslav Cár

     Mgr. Andrej Gunár

     Kornel Maťko

     Viktória Molnárová

     PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková

     PaedDr. Alžbeta Straková

     Mgr. Irena Surmanová

     Ing. Daniela Vannayová