• Rada školy

     • Rada školy

     •  

      Ing. Mgr. Viera Šutá - predseda           suta.viera@svfrantisek.sk

      RNDr. Ján Horniak - podpredseda

      ThLic. Lucián Bogucki, OFMConv.

      ThLic. Jaroslav Cár

      Mgr. Andrej Gunár

      Kornel Maťko

      Michal Blažíček

      PaedDr. et Mgr. Renáta Ocilková

      PaedDr. Alžbeta Straková

      Mgr. Irena Surmanová

      Ing. Daniela Vannayová