• Rada školy

     • Rada školy

     •  

      Mgr. Ľubica Karasová - predsedníčka Rady školy, za zriaďovateľa,

      Ing. Miroslav Šimko - podpredseda Rady školy, za rodičov SŠ,

      RNDr. Soňa Čižnárová, za pedagogických zamestnancov,

      Mgr. Irena Surmanová, za pedagogických zamestnancov,

      Mgr. Ján Takáč, za nepedagogických zamestnancov,

      P. Lucjan Maria Boguci, OFMConv., za zriaďovateľa,

      P. Jaroslav Cár, OFMConv., za zriaďovateľa,

      Mgr. Dana Vannayová, za zriaďovateľa,

      Ing. Andrej Burianek, za rodičov ZŠ,

      PaedDr. Renáta Ocilková, za rodičov ZŠ,

      Matej Karas, za žiakov gymnázia.