• Rada školy

     • Rada školy

     •  

      Mgr. Ľubica Karasová - predsedníčka Rady školy

      Ing. Miroslav Šimko - podpredseda Rady školy

      RNDr. Soňa Čižnárová

      Mgr. Irena Surmanová

      Mgr. Ján Takáč

      P. Lucjan Maria Boguci, OFMConv.

      P. Jaroslav Cár, OFMConv.

      Mgr. Dana Vannayová

      Ing. Andrej Burianek

      PaedDr. Renáta Ocilková

      Matej Karas