• Výsledky prijímacieho konania

   • 29. 05. 2020

    Gymnázium sv. Františka z Assisi

    1. kolo prijímacieho konania na štúdium na našom gymnáziu bolo úspešne ukončené. Uchádzači si môžu pozrieť svoje výsledky po prihlásení sa cez edupage.

    V 1. kole prijímacieho konania bol prijatý maximálny počet 28 žiakov, určený VÚC BSK pre prijímacie konanie v tomto školskom roku. Pre ďalších záujemcov nemôžeme, žiaľ, organizovať 2. kolo prijímacieho konania; ďalší záujemcovia o štúdium na Gymnáziu sv. Františka z Assisi môžu požiadať o prestup na našu školu od 1. 9. 2020.

    Všetkým žiakom prijatým na štúdium srdečne blahoželáme a tešíme sa na vás 2. septembra 2020.