• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola sv. Františka z Assisi na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Spojená škola sv. Františka z Assisi
    • Telefón
    • 02/65 42 40 43
    • Adresa školy
    • Karloveská 32, 841 04 Bratislava
     84104 Bratislava - Karlova Ves
     Slovakia
    • IČO
    • 42176182
    • DIČ
    • 2022959246
    • oficiálny web
    • svfrantisek.edupage.org
    • Číslo účtu
    • SK96 0200 0000 0017 7923 5851