• Kalendár

    •  

     Kalendár školského roka 2022/2023

      

     Prázdniny v školskom roku 2022/2023

      

     Prázdniny

      

     Začiatok

      

     Koniec

      

     Začiatok vyučovania

     Jesenné

     28. 10. 2022

     31. 10. 2022

     02. 11. 2022 streda

     Vianočné

     23. 12. 2022

     07. 01. 2023

     09. 01. 2023 pondelok

     Jarné

     20. 02. 2023

     24. 02. 2023

     27. 02. 2023 pondelok

     Veľkonočné

     06. 04. 2023

     11. 04. 2023

     12. 04. 2023 streda

     Letné

     01. 07. 2023

     31. 08. 2023

     04. 09. 2023 pondelok

      

     Termíny klasifikačných porád

     Štvrťročná           10. 11. 2022  štvrtok

     Polročná              25. 01. 2023  streda, klasifikácia sa ukončí 23. 01. 2023

     Trištvrteročná      13. 04. 2023  štvrtok

     Koncoročná         21. 06. 2023  streda, klasifikácia sa ukončí 20. 06. 2023

     TARZ-y/Konzultácie

     Veternicová 20

     Karloveská 32

     Poznámka         

     05. 10. 2022 streda

     03. 10. 2022 pondelok

     Konkrétne časy budú včas uvedené na webovej stránke školy a tiež budú o nich informovať e-mailom triedni učitelia.

     07. 12. 2022 streda

     06. 12. 2022 utorok

     21. 03. 2023 utorok

     20. 03. 2023 pondelok

     23. 05. 2023 utorok

     22. 05. 2023 pondelok

      

     Ďalšie dôležité termíny

     Oslava sviatku sv. Františka z Assisi                        04. 10. 2022

     Vianočný bazár:                                                        v dňoch 12. – 15. 12. 2022

     Vianočné besiedky a vianočné večierky:                  v dňoch 19. – 22. 12. 2022

     Deň otvorených dverí na gymnáziu:                          február 2023

     Lyžiarsky výcvik pre 9. ročník:                                15. – 19. 12. 2022

     Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník:                                09. – 13. 01. 2023 (7.A, 7. B)

                                                                                        06. – 10. 02. 2023 (7.C, 7. D)

     Lyžiarsky výcvik pre III. ročník gymnázia:             13. – 17. 02. 2023

     Externá časť a písomná forma maturitnej skúšky:    14. – 16. 03. 2023

     Testovanie 9:                                                             22. 03. 2023

     Deň otvorených dverí na 1. stupni ZŠ:                     koncom marca 2023

     Zápis detí do 1. ročníka ZŠ:                                      21. – 22. 04. 2023

     Exkurzia Londýn                                                      15. – 22. 04. 2023

     Školská konferencia K32:                                         28. 04. a 03. 05. 2023

     Testovanie 5:                                                             17. 05. 2023

     Ústna časť maturitnej skúšky:                                   29. 05. – 30. 05. 2023

     Oslava 20. výročia založenia školy                           17. 06. 2023

     Školské výlety                                                           22. - 23. 06. 2022, 26. - 27. 06. 2022

     Te Deum a slávnostná sv. omša                                 29. 06. 2023

     Odovzdávanie vysvedčení:                                       30. 06. 2023

      

      

     V priebehu roka môže byť kalendár aktualizovaný.

      

      

      

      

     V Bratislave, 30. 09. 2022

      

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

                                     riaditeľka školy