• Kalendár školského roka 2020/2021

    

   Prázdniny v školskom roku 2020/2021

    

   Prázdniny

    

   Začiatok

    

   Koniec

    

   Začiatok vyučovania

   Jesenné

   29. 10. 2020

   30. 10. 2020

   02. 11. 2020 Pondelok

   Vianočné

   23. 12. 2020

   07. 01. 2021

   08. 01. 2021 Piatok

   Polročné

   01. 02. 2021

   01. 02. 2021

   02. 02. 2021 Utorok

   Jarné

   01. 03. 2021

   05. 03. 2021

   08. 03. 2021 Pondelok

   Veľkonočné

   01. 04. 2021

   06. 04. 2021

   07. 04. 2021 Streda

   Letné

   01. 07. 2021

   31. 08. 2021

   02. 09. 2021 Štvrtok


   Termíny klasifikačných porád

   Štvrťročná           12. 11. 2020  Štvrtok

   Polročná              26. 01. 2021  Utorok, klasifikácia sa ukončí 25. 01. 2021

   Trištvrteročná      15. 04. 2021  Štvrtok

   Koncoročná         23. 06. 2021  Streda, klasifikácia sa ukončí 22. 06. 2021

   TARZ-y/Konzultácie

   Veternicová 20

   Karloveská 32

   Poznámka         

   30. 09. 2020 Streda

   29. 09. 2020 Utorok

   Konkrétne časy budú včas uvedené na webovej stránke školy a tiež budú o nich informovať e-mailom triedni učitelia.

   09. 12. 2020 Streda

   02. 12. 2021 Streda

   03. 05. 2021 Štvrtok

   12. 05. 2021 Streda

    

   Ďalšie dôležité termíny

   Vianočný bazár:                                                        posledný novembrový týždeň

   Vianočné besiedky a vianočné večierky:                  v dňoch 16. –  21. 12. 2020

   Deň otvorených dverí na 2. stupni ZŠ a gymnáziu:  február 2021

   Konverzačné kurzy anglického jazyka:                    8. – 26. 02. 2021

   Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník:                                8. – 12. 02. 2021

   Lyžiarsky výcvik pre I. - II. ročník gymnázia:         8. – 12. 03. 2021

   Externá časť a písomná forma maturitnej skúšky:   16. – 18. 03. 2021

   Testovanie 9:                                                             24. 03. 2021

   Deň otvorených dverí na 1. stupni ZŠ:                     koncom marca 2021

   Zápis detí do 1. ročníka ZŠ:                                      23. – 24. 04. 2021 

   Školská konferencia K32:                                         30. 04. a 03. 05. 2021

   Testovanie 5:                                                             19. 05. 2021

   Ústna časť maturitnej skúšky:                                   druhá polovica mája 2021

   Slávnostná akadémia 1. stupňa ZŠ:                          28. 06. 2021

   Te Deum a slávnostná sv. omša pre 2. stupeň

   a gymnázium (rozlúčka s deviatakmi):                     29. 06. 2021

   Odovzdávanie vysvedčení:                                       30. 06. 2021

    

    

   V priebehu roka môže byť kalendár aktualizovaný.

    

    

   V Bratislave, 28. 09. 2020

    

    

   PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

   riaditeľka