• Kalendár

    •  

     Kalendár školského roka 2023/2024

      

     Obdobie školského vyučovania

     1. polrok školského roka:       04. 09. 2023* – 31. 01. 2024

     2. polrok školského roka.       01. 02. 2024 – 28. 06. 2024

     --------------------------------------------------------------------------

     * školský rok začína 1. septembra, 4. septembra je začiatok školského vyučovania.

      

     Prázdniny v školskom roku 2023/2024

     Prázdniny

     Začiatok

     Koniec

     Začiatok vyučovania

     Jesenné

     30. 10. 2023

     31. 10. 2023

     02. 11. 2023

     štvrtok

     Vianočné

     23. 12. 2023

     07. 01. 2024

     08. 01. 2024 pondelok

     Jarné

     04. 03. 2024

     08. 03. 2024

     11. 03. 2024 pondelok

     Veľkonočné

     28. 03. 2024

     02. 04. 2024

     03. 04. 2024

     streda

     Letné

     01. 07. 2024

     01. 09. 2024

     02. 09. 2024 pondelok

      

     Termíny klasifikačných porád

     Štvrťročná           09. 11. 2023  štvrtok

     Polročná              29. 01. 2024  pondelok, klasifikácia sa ukončí 25. 01. 2024

     Trištvrteročná      17. 04. 2024  streda

     Koncoročná         20. 06. 2024 štvrtok, klasifikácia sa ukončí 18. 06. 2024

     TARZ-y/Konzultácie

     Plenárna schôdza        12. 09. 2023

     TARZ-y a konzultácie

     Veternicová 20

     Karloveská 32

     12. 09. 2023 Plenárna schôdza (K32)

     12. 09. 2023 (na K32)

     12. 09. 2023 utorok

     05. 12. 2023 utorok

     07. 12. 2023 štvrtok

     19. 03. 2024 utorok

     20. 03. 2024 streda

     22. 05. 2024 streda

     23. 05. 2024 štvrtok

      

     Ďalšie dôležité termíny

     Púť do Assisi - IV.G:                                                18. – 22. 09. 2023

     Exkurzia Poľsko (Krakov, Osvienčim) – 9. roč.:       26. - 28. 09.2023

     Oslava sviatku sv. Františka z Assisi :                     04. 10. 2023

     Záverečná konferencia k nórskemu projektu          16. 11. 2023

     Vianočný bazár:                                                      12. – 15. 12. 2023

     Vianočné besiedky a vianočné večierky:                19. – 22. 12. 2023

     Lyžiarske výcviky:                                                    08. – 12. 01. 2024 (7.A, 7. B)

                                                                                    15. – 19. 01. 2024 (7.C, 7. D)

                                                                                    12. – 16. 02. 2024 (II.G, III.G)

     Deň otvorených dverí na gymnáziu:                         07. 02. 2024

     Externá časť a písomná forma maturitnej skúšky:    12. – 14. 03. 2024

     Testovanie 9:                                                            20. 03. 2024

     Deň otvorených dverí na 1. stupni ZŠ:                     marec 2024

     Zápis detí do 1. ročníka ZŠ:                                      22. – 24. 04. 2023

     Školská konferencia K32:                                         29. 04. – 02. 05. 2024

     Prijímacie skúšky na gymnázium:                              02. 05. 2024 1. termín

                                                                                      06. 05. 2024 2. termín

     Škola v prírode 4. ročník ZŠ                                     máj / jún 2024

     Púť do Assisi III.G                                                     máj 2024

     Koncoročné výlety                                                    21. – 26. 06. 2024

     Te Deum a odovzdávanie vysvedčení:                      28. 06. 2024

      

     V priebehu roka môže byť kalendár aktualizovaný.

      

     V Bratislave, 31. 08. 2023

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

                                     riaditeľka školy