•  

    Vedúca školskej jedálne: Gizela Zelisková

    Telefónny kontakt: 0905 288 135

    Číslo účtu pre úhradu obedov (IBAN): SK71 5600 0000 0086 3054 5001

     

    Cena obedov:

    • dospelý: 2.60 €
    • gymnazista: 2.16 €
    • žiak 2. stupňa: 2.05 €
    • žiak 1. stupňa: 1.96 €