• Platby

     • Informácie o platbách

     • Informácie k platbám za školský klub detí, záujmové krúžky, školské podujatia a niektoré učebné pomôcky

      Všeobecné zásady k platbám:

      1. prosím, uhraďte vždy presnú čiastku podľa predpisu k platbe, bez zaokrúhlenia
      2. prosím, používajte variabilný symbol vygenerovaný ako jedinečný identifikátor pre každé dieťa, nájdete ho v edupage, bližšie informácie ďalej
      3. prosím, uhraďte každú platbu osobitne, jednotlivé platby si nenasčítavajte do jednej platby, komplikuje to identifikáciu platieb

       

      S prípadnými otázkami týkajúcimi sa platieb sa obracajte na ekonómku školy Zuzanu Kamenickú na adrese ekonom@svfrantisek.sk.