• Tabuľa - fyzika

     • Kedysi ľudia používali jednotky dĺžky odvodené od rozmerov ich vlastného tela. Výhodou je, že takto je meradlo vždy „po ruke“. Dodnes sa v Amerike používajú jednotky ako palec či stopa. Aký je tvoj odhad dĺžky, vieš koľko je približne jeden meter?

       

      Úloha – Odhadni šírku budovy, v ktorej je umiestnená školská jedáleň (šírka je vyznačená na obrázku). Výsledok zaokrúhli na celé metre.

       

      ODPOVEDAJTE TU!