• Konzultačné hodiny

    • Konzultačné hodiny

    •  

     TITUL PRIEZVISKO MENO DEŇ ČAS
     Mgr. Adamová Mária pondelok 13:00-15:00
     Mgr. Babinská Katarína štvrtok 13:30-15:30
     Mgr. Bačeková Mária štvrtok 13:30-15:30
     Mgr. Baňasová Mária utorok 13:30-15:30
     RNDr. Čižnárová Soňa štvrtok 13:30 - 15:30
     PaedDr. Dydňanská Jana utorok 15:00-17:00
     Mgr. Dzurušová Emília pondelok 14:00 - 16:00
     Mgr. Ďurinová Soňa štvrtok 14:00 - 16.00
     RNDr. Ertlová Jana pondelok 14:30 - 15:30
     Mgr. Feješová Katarína utorok 13:30-15:30
     Mgr. Ficik Michal utorok 13:30 - 15:30
     Mgr. Galambošová Kristína pondelok 13:30 - 15:30
     PaedDr. Gascho Macák Dana štvrtok 14:00-16:00
     Mgr. Grausová Paulína štvrtok 14:00-16:00
     Mgr. Grossová Lucia streda 13:30- 15:30
     Mgr. Hodosyová Martina štvrtok 13:30 - 15:30
     Mgr. Huntata Miroslav utorok 13:30 - 15:30
     Mgr. Ivančíková Veronika utorok 14:15-15:15
     Mgr. Janečková Lucia utorok 13:30 - 15:30
     Mgr. Klučiarová Paulína štvrtok 14:00-16:00
     Mgr. Kohutiarová Viktória pondelok 13:30-15:30
     Mgr. Konečná Ľubica pondelok 13:30-15:30
     PaedDr. Kuricová Viktória utorok 14:00-16:00
     Mgr. Lamošová Anita streda 13:00-15:00
     Mgr. Lehocká Daniela štvrtok 13:30 - 15:30
     Mgr. Lesňáková Lenka utorok 14:00-16:00
     Mgr. Lúčna Dagmar utorok 14:00-16:00
     Mgr. Luptáková Klaudia štvrtok 14.00-16.00
     Mgr. Majerčák Valentín pondelok 13:30-15:30
     Mgr. Malíková Hana utorok 14.45-16.00
     RNDr. Melušová Kutarňová Zuzana štvrtok 13:30-15:30
     Mgr. Michaliková Ingrid pondelok 14:00-16:00
     Mgr. Murčo Samuel pondelok 14:00 - 16:00
     Mgr. Mutňanská Oľga streda 14:00-16:00
     Mgr. Navrátilová Monika utorok 13:30 - 15:30
     PaedDr. Nehajová Iveta utorok 13:00 - 15:00
     Mgr. Pavelčáková Petra utorok 13:30 - 15:30
     Mgr. Pavlíková Katarína štvrtok 13.30 - 15.30
     Mgr. Perignáthová Tímea štvrtok 13:30 - 14:30
     Mgr. Povodová Monika streda 15:00 - 16:00
     Mgr. Prepilková Miroslava utorok 14:00 - 16:00
     Mgr. Pukajová Anežka štvrtok 13:00 - 15:00
     PhDr. Slaninová Adriana štvrtok 14:45-16:15
     Mgr. Sliacka Simona štvrtok 13:30-15:30
     Mgr. Straková Oľga utorok 13:30-15:30
     PaedDr. Straková Alžbeta pondelok 13:30 - 15:30
     Mgr. Surmanová Irena streda 14:15 - 16:15
     Mgr. Ševčíková Jana pondelok 14:00-16:00
     Mgr. Šníderová Lenka utorok 14:00-16:00
     Ing., Mgr. Šutá Viera streda 14:00 - 16:00
     Mgr. Vaneková Monika pondelok 14:00 - 16:00
     Ing. Vašková Margareta utorok 14:00 - 16.00