• Konzultačné hodiny

    • Konzultačné hodiny

    • Meno a priezvisko

     Konzultačný deň

     Čas konzultácie

     Mgr. Mária Adamová, PhD.

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD.

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Ingrid Alföldyová - TU, PhD.

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Katarína Babinská

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Mária Bačeková

     Streda

     15,30 – 16,30

     ThLic. Lucjan Bogdan Bogucki

      

     15,30 – 16,30

     ThLic. Jaroslav Cár

      

     15,30 – 16,30

     RNDr. Soňa Čižnárová

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Viktória Doničová

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Soňa Ďurinová

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Jana Dydňanská

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Emília Dzurušová

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     RNDr. Jana Ertlová

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Róbert Gajderus

      

     15,30 – 16,30

     Mgr. Kristína Galambošová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Veronika Gálová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Mária Grichová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Sidónia Gudová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Veronika Ivančíková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Ing. Alexandra Jenčová

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     ThLic. Anna Kišidajová

     Piatok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Martina Klieštiková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Paulína Klučiarová

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Zuzana Kopilová

     Streda

     15,30 – 16,30

     Mgr. Daniela Lehocká

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Lenka Lesňáková

     Piatok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Dagmar Lúčna

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Klaudia Luptáková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Dana Macáková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Valentín Majerčák

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Ing. Andrea Molčányiová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Samuel Murčo

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Iveta  Nehajová

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Anna Nemešová, PhD.

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Lucia Ondrejková

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Mária Pastorková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Petra Pavelčáková

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Katarína Pavlíková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Andrea Pizurová

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Monika Povodová

      

     15,30 – 16,30

     Mgr. Miroslava Prepilková

     Streda

     15,30 – 16,30

     PhDr. Mária Radičová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Simona Sliacka

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Zuzana Spáčilová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Oľga Straková

     Pondelok

     15,30 – 16,30

     PaedDr. Alžbeta Straková

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Irena Surmanová

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Gabriela Šablaturová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Lenka Šníderová

     Utorok

     15,30 – 16,30

     Ing. et Mgr. Viera Šutá

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     Mgr. Monika Vaneková

     Štvrtok

     15,30 – 16,30

     Ing. Margaréta Vašková

     Utorok

     15,30 – 16,30

      

     Konzultáciu je potrebné dohodnúť s vyučujúcim minimálne jeden deň vopred do 15,30 hod.