• Konzultačné hodiny

    • Konzultačné hodiny

    • Mgr.  Adamová Mária , PhD. pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Babinská Katarína   streda od 15.35-16.35
     Mgr.  Bačeková Mária   štvrtok 15.30-16.30
     Mgr.  Baňasová Mária   streda 15.30-16.30
     RNDr.  Čižnárová Soňa   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Doničová Viktória   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Ďurinová Soňa   utorok 15.00-16.00
     PaedDr.  Dydňanská Jana   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Dzurušová Emília   pondelok 15.30-16.30
     RNDr.  Ertlová Jana   štvrtok 15.30-16.00
     Mgr.  Feješová Katarína   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Ficik Michal   štvrtok 15.30-16.00
     Mgr.  Galambošová Kristína   pondelok 15.30-16.30
     PaedDr.  Gascho Macák Dana   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Grichová Mária   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Grossová Lucia   piatok 15.00-16.00
     Mgr.  Hodosyová Martina , PhD. streda 15.30-16.30
     Mgr.  Huntata Miroslav , PhD. utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Ivančíková Veronika   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Janečková Lucia   streda 15.30-16.30
       Jedináková (Kružliaková) Žofia   Pondelok 15.00.-16.00
     Ing.  Jenčová Alexandra   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Kameniarová Anna   štvrtok 15.30-16.00
     Mgr.  Klučiarová Paulína   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Konečná Ľubica   utorok 15.30-16.30
     PaedDr.  Kuricová Viktória   strada 15.30-16.30
     Mgr.  Lehocká Daniela   štvrtok 15.30-16.00
     Mgr.  Lesňáková Lenka   piatok 15.30-16.30
     Mgr.  Lúčna Dagmar   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Luptáková Klaudia   utorok
     Mgr.  Majerčák Valentín   streda 15.00-16.00
     RNDr.  Melušová Kutarňová Zuzana   Pondelok 15.00-16.00
     Ing.  Molčányiová Andrea   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Murčo Samuel   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Mutňanská Oľga   štvrtok 15.30-16.30
     PaedDr.  Nehajová Iveta   streda 15.30-16.30
     Mgr.  Pavlíková Katarína   Pondelok 15.30.-16.30
     Mgr.  Pizurová Andrea   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Povodová Monika   streda 15.00-16.00
     Mgr.  Prepilková Miroslava   pondelok 15.30-16.30
     PhDr.  Radičová Mária   štvrtok 15.30-16.30
     PhDr.  Slaninová Adriana   streda 15.30-16.30
     Mgr.  Sliacka Simona   utorok 15.30-16.30
     Mgr.  Spáčilová Zuzana   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Straková Oľga   pondelok 15.30-16.30
     PaedDr.  Straková Alžbeta   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Surmanová Irena   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Ševčíková Jana   pondelok 15.30-16.30
     Mgr.  Šníderová Lenka   pondelok 15.30-16.30
     Ing., Mgr. Šutá Viera   štvrtok 16.00-17.00
     Mgr.  Vaneková Monika   utorok 15.30-16.30
     Ing.  Vašková Margaréta   utorok 15.30-16.30