• Konzultačné hodiny

   • Meno a priezvisko

    Konzultačný deň

    Čas konzultácie

    Mgr. Mária Adamová, PhD.

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Ingrid Alföldyová - ZRŠ, PhD.

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Ingrid Alföldyová - TU, PhD.

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Katarína Babinská

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Mária Bačeková

    Streda

    15,30 – 16,30

    ThLic. Lucjan Bogdan Bogucki

     

    15,30 – 16,30

    ThLic. Jaroslav Cár

     

    15,30 – 16,30

    RNDr. Soňa Čižnárová

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Viktória Doničová

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Soňa Ďurinová

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Jana Dydňanská

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Emília Dzurušová

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    RNDr. Jana Ertlová

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Róbert Gajderus

     

    15,30 – 16,30

    Mgr. Kristína Galambošová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Veronika Gálová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Mária Grichová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Sidónia Gudová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Veronika Ivančíková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Ing. Alexandra Jenčová

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    ThLic. Anna Kišidajová

    Piatok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Martina Klieštiková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Paulína Klučiarová

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Zuzana Kopilová

    Streda

    15,30 – 16,30

    Mgr. Daniela Lehocká

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Lenka Lesňáková

    Piatok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Dagmar Lúčna

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Klaudia Luptáková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Dana Macáková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Valentín Majerčák

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Ing. Andrea Molčányiová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Samuel Murčo

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Iveta  Nehajová

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Anna Nemešová, PhD.

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Lucia Ondrejková

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Mária Pastorková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Petra Pavelčáková

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Katarína Pavlíková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Andrea Pizurová

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Monika Povodová

     

    15,30 – 16,30

    Mgr. Miroslava Prepilková

    Streda

    15,30 – 16,30

    PhDr. Mária Radičová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Simona Sliacka

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Zuzana Spáčilová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Oľga Straková

    Pondelok

    15,30 – 16,30

    PaedDr. Alžbeta Straková

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Irena Surmanová

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Gabriela Šablaturová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Lenka Šníderová

    Utorok

    15,30 – 16,30

    Ing. et Mgr. Viera Šutá

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    Mgr. Monika Vaneková

    Štvrtok

    15,30 – 16,30

    Ing. Margaréta Vašková

    Utorok

    15,30 – 16,30

     

    Konzultáciu je potrebné dohodnúť s vyučujúcim minimálne jeden deň vopred do 15,30 hod.