• Aktuality

     • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • 06.02.2023 18:50
     • Na základe Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150, odsek 5, dňa 27. februára 2023 (pondelok) udeľujem žiakom Spojenej školy sv. Františka z Assisi riaditeľské voľno z organizačných dôvodov súvisiacich so vzdelávaním učiteľov.
     • viac
     • Gymnaziálny ples 2023
     • Gymnaziálny ples 2023

     • 01.02.2023 07:22
     • Síce z horúceho, ale z o to úprimnejšieho študentského srdca si Vás dovoľujeme pozvať na GYMNAZIÁLNY PLES 2023, ktorý otvorí svoje brány 4. februára v priestoroch Karloveského centra kultúry (KCK – Kamel klub). V sále Vás privítame už od 17:30, no ples bude slávnostne otvorený o 18:00.
       
     • viac
     • Prezentácia o Austrálii na gymnáziu
     • Prezentácia o Austrálii na gymnáziu

     • 25.01.2023 20:09
     • 24. január sa na gymnáziu niesol v duchu cestovania k protinožcom. Lektor Damian Tapley veľmi zaujímavým spôsobom priblížil jeho rodnú krajinu - Austráliu alebo "Aussie-land".
     • viac
     • DOD gymnázium
     • DOD gymnázium

     • 31.01.2023 21:44
     • Deň otvorených dverí na gymnáziu - 9. február 2023. 
     • viac
     • Špenát nestačí, treba si zacvičiť
     • Špenát nestačí, treba si zacvičiť

     • 19.01.2023 20:05
     • Telocvičňa našej školy je často využívaná širokou verejnosťou. Do každej telocvične patria aj posilňovacie zariadenia. Z dotácie od mestskej časti Karlova Ves sa nám podarilo nakúpiť činky, ktoré budú využívané hlavne na hodinách telesnej výchovy pre gymnázium.
     • viac
     • Čitateľský karneval
     • Čitateľský karneval

     • 17.01.2023 16:28
     • 12. januára sme v piatych ročníkoch mali čitateľský karneval. Žiaci mali prísť oblečení ako postava z rozprávky, ktorú prečítali a o ktorej nám zároveň porozprávali.
     • viac
     • Workshop o kritickom myslení
     • Workshop o kritickom myslení

     • 17.01.2023 16:10
     • Spojená škola sv. Františka je v školskom roku 2022/23 zapojená do rozvojového programu Zmudri.sk. Vrámci neho školu navštívila p. N. Karasová, ktoré viedla workshop pre študentov 1. a 2. ročníka gymnázia.
       
     • viac
     • Vieme, čo dýchame?
     • Vieme, čo dýchame?

     • 15.01.2023 23:05
     • Naša škola je jednou zo 6 škôl z Bratislavského kraja, ktorá bola vybraná do kampane, ktorej cieľom je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných škôl.
     • viac