• Aktuality

     • Mesiac úcty k starším
     • Mesiac úcty k starším

     • 25.10.2022 20:43
     • Október je mesiac úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme v 2.B urobili zbierku papiernických pomôcok pre dôchodcov z DSS Hestia, aby mali z čoho tvoriť počas sychravých jesenných dní a pripravili sme si pre nich pár piesní, tanček a divadielko.

     • viac
     • Pozorovanie žltnutia listov a vek stromov
     • Pozorovanie žltnutia listov a vek stromov

     • 25.10.2022 19:15
     • Na hodinách biológie naši piataci pozorovali žltnutie listov. Túto aktivitu robili spoločne so študentkami biológie z Prírodovedeckej fakulty, ktoré boli v našej škole na pedagogickej praxi.
     • viac
     • Deň jablka
     • Deň jablka

     • 24.10.2022 21:56
     • V piatok 21.10. si žiaci prvého a druhého ročníka počas vyučovania pripomenuli Deň jablka formou rôznych súťaží a aktivít. Tento deň tiež nechýbala ochutnávka jablkových dobrôt a súťaž o najväčšie, najmenšie, najzaujímavejšie a najkrajšie jablko. 
     • viac
     • Radosť so sv. Františkom
     • Radosť so sv. Františkom

     • 23.10.2022 14:14
     • Deti 1.A, 1.B a 1.C sa zapojili do aktivity Radosť so sv. Františkom. Dozvedeli sa o jeho živote, o jeho vzťahu k Bohu, ľuďom aj prírode.
     • viac
     • Ručne vyrobené ružence z ŠKD
     • Ručne vyrobené ružence z ŠKD

     • 17.10.2022 20:31
     • Október je mesiac zasvätený modlitbe ruženca. Preto sme sa s deťmi z 1.A a z 1.B triedy v školskom klube detí podujali vyrobiť ružence.
     • viac
     • Vyhodnotenie súťaže Postav môj dom!
     • Vyhodnotenie súťaže Postav môj dom!

     • 16.10.2022 10:23
     • Súťaž sa konala na sviatok svätého Františka, 4. októbra, pre 1. až 4 ročník na Veternicovej 20. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 12. októbra po svätej omši.
     • viac
     • Pozdrav z Jeruzalema
     • Pozdrav z Jeruzalema

     • 12.10.2022 19:01
     • Náš duchovný správca školy, páter Lucián, pozdravuje celú školu zo Svätej zeme a mysli na nás všetkých v modlitbách. 
     • viac
     • Svätý František futbal cup
     • Svätý František futbal cup

     • 12.10.2022 18:55
     • Na sviatok sv. Františka z Assisi si žiaci deviateho ročníka spolu s gymnaziálnymi triedami zmerali sily o putovný pohár. Najlepšie sa darilo družstvu tretiakov, ktoré nestratilo v turnaji ani jeden bod.
     • viac