• Aktuality

     • Olympiáda zo slovenského jazyka pre stredné školy
     • Olympiáda zo slovenského jazyka pre stredné školy

     • 26.12.2022 19:10
     • V decembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka, ktorej sa zúčastnili žiaci v dvoch kategóriách. Kategória B - 1. a 2. ročník gymnázia a kategória A - 3. a 4. ročník gymnázia. 
     • viac
     • Adorácia
     • Adorácia

     • 26.12.2022 18:49
     • Adorácia je jedným z najkrajších spôsobov modlitby a poďakovania. Celá naša škola sa teda modlila a ďakovala, pretože bolo zač. 
     • viac
     • Betlehem v 1.A
     • Betlehem v 1.A

     • 21.12.2022 22:20
     • Deti z 1.A sa už veľmi tešia na Vianoce a príchod Ježiška. Pripravili pekné Betlehemy, aby mohol byť v každom jednom z nich. 
     • viac
     • Vianočná besiedka
     • Vianočná besiedka

     • 21.12.2022 22:16
     • V 2.B sme sa naladili vianočne. V utorok 20. 12. sa nám podarilo usporiadať vianočnú besiedku pre rodičov. 
     • viac
     • Obhajoby
     • Obhajoby

     • 13.12.2022 16:49
     • Pondelkové popoludnie sa nieslo v akademickom duchu - budúci maturanti obhajovali svoje záverečné seminárne práce z biológie.
     • viac
     • Fotokútik
     • Fotokútik

     • 09.12.2022 15:35
     • Štvrtáci si spríjemnili čas čakania na Vianoce a "napiekli" perníček a "vygúľali" snehuliaka. Obaja Vás očakávajú vo vestibule V20.
      4.A
     • viac