• Osobné poradenstvo
    • Osobné poradenstvo

    • 25.01.2021 13:32
    • Vážení rodičia, milí študenti, 
     ak máte záujem o online stretnutia spojené s individuálnym poradenstvom, neváhajte ma kontaktovať. Plagát s info je v článku. 
     Mgr. Eva Poláková, školská psychologička
    • viac
    • Mobilné odberové miesto na Veternicovej 20
    • Mobilné odberové miesto na Veternicovej 20

    • 22.01.2021 10:00
    • V rámci plošného testovania na Slovensku v dňoch 23. – 24. januára 2021 bude otvorené MOM na Veternicovej 20 v Bratislave od 23. – 26. januára 2021 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

     Bližšie informácie dostupné v prílohe.
      

    • viac
    • Dištančná výučba pokračuje
    • Dištančná výučba pokračuje

    • 15.01.2021 10:25
    • Milí žiaci a vážení rodičia!

     v súlade s aktuálnym vyhlásením MŠVVaŠ SR zo dňa 14. 01. 2021 Vám oznamujem, že od 18. 01. 2021 pokračuje dištančná výučba na všetkých vzdelávacích stupňoch Spojenej škole sv. Františka z Assisi.

     Zároveň pokračuje prevádzka ŠKD pre žiakov rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a tých, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z domácnosti.

    • viac
    • Konzultácie - online
    • Konzultácie - online

    • 15.01.2021 17:58
    • Vážení rodičia,

     pozývame Vás na konzultácie, ktoré sa budú konať pre 1. stupeň ZŠ 19. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod. a pre 2. stupeň ZŠ a gymnázium 20. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

     Elektronická registrácia na konzultácie bude spustená 15. 01. 2021 o 12.00 hod. V priloženom súbore nájdete pomocnú navigáciu  pre registráciu a prihlásenie sa na konzultáciu.
     Pomocná navigácia.pdf

    • viac
    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021
    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021

    • 15.01.2021 10:18
    • Vážení rodičia a milí žiaci,

     vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a v súlade s nariadeniami MŠVVaŠ SR Vám chceme poskytnúť informácie o klasifikácii prospechu a správania žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021.
    • viac
    • Dištančná výučba
    • Dištančná výučba

    • 05.01.2021 18:25
    • Milí žiaci a vážení rodičia!
     Dovoľte mi oznámiť Vám, že od 11. 01. 2021 prebieha výučba na 1. stupni dištančnou formou, o ktorej Vás budeme ešte priebežne informovať do konca týždňa.
     Zároveň pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania aj na 2. stupni a gymnáziu.

    • viac
    • Vianočná hviezda
    • Vianočná hviezda

    • 18.12.2020 14:46
    • Nielen mudrci hľadali hviezdu, ale aj my druháci... Vinšujeme Vám chvíle šťastia nielen v čas vianočný, nech aj Vás sprevádza hviezda jasná a každý deň máte radostný.
    • viac
    • Vianočné prázdniny
    • Vianočné prázdniny

    • 16.12.2020 20:36
    • Milí žiaci a milí rodičia,

     v čase od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 budú vianočné prázdniny. Želám Vám, aby ste tieto dní voľna prežili v zdraví, v pokoji a v radosti v kruhu Vašich najdrahších, odpočinuli si. Ale zároveň Vám odporúčam, aby ste si tiež vyhradili potrebný čas na upevnenie učiva.
     Verím, že sa čoskoro budeme môcť osobne stretnúť a spoločne sa podeliť o zážitky z celého obdobia dištančnej výučby, ktoré je pre nás všetkých každodennou výzvou, ako čo najlepšie využiť tento čas pre naše obohatenie.

     Tešíme sa na Vás!

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • viac