• Novinky

     • O identite muža a ženy - prednáška
      • O identite muža a ženy - prednáška

      • O kráse a rozdieloch medzi mužom a ženou, o vzájomnom dopĺňaní sa, ale aj o sexualite z pohľadu tém, ktoré dnes hýbu mladými ľudmi, sa prišla so študentmi a žiakmi našej školy porozprávať autorka knihy Mladým pravdu, PaedDr. Renáta Ocilková.

     • Návšteva NBS
      • Návšteva NBS

      • V piatok žiaci tretích ročníkov navštívili Národnú banku Slovenska, kde si mohli obzrieť výstavu Od slovenskej koruny k euru.

     • Malá škola aplikovanej geológie
      • Malá škola aplikovanej geológie

      • Začiatkom mája sa 8.A a 8.B zúčastnili zaujímavej akcie na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá niesla názov Malá škola aplikovanej geológie. Pán prof. Martin Bednárik so svojím tímom oboznámili našich ôsmakov s významom geológie v praxi.