• Novinky

     • Prijímacie skúšky na gymnázium - 2. kolo
      • Prijímacie skúšky na gymnázium - 2. kolo

      • Gymnázium sv. Františka z Assisi organizuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest do 1. ročníka. Záujemcov prosíme, aby prihlášky doručili najneskôr do 12. júna 2023.
        
     • Lúčenie s maturantmi
      • Lúčenie s maturantmi

      • Nadišla chvíľa lúčenia s našimi milými maturantmi. Niektorých sme sprevádzali 4 roky počas štúdia na gymnáziu, no niektorých celých 12 rokov ich štúdia. O to ťažšia táto rozlúčka bola. 
     • Dotyk Boha
      • Dotyk Boha

      • Dňa 24. mája sa študenti a žiaci našej školy zúčastnili stretnutia mladých pod názvom DOTYK BOHA.
     • Rozlúčka s maturantmi
      • Rozlúčka s maturantmi

      • Piatok 19. 5. 2023 bol výnimočným dňom pre študentov IV.G v našej škole. Nastávajúci maturanti sa  prišli rozlúčiť s vedením školy a žiakmi každej triedy.
     • Školská konferencia II - vzduch
      • Školská konferencia II - vzduch

      • V rámci projektu Slnko v sieti – Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole prebehla  v mesiaci apríl/máj školská konferencia na tému VZDUCH

     • Školská konferencia I - voda
      • Školská konferencia I - voda

      • V rámci projektu Slnko v sieti – Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole prebehla v mesiaci apríl/máj školská konferencia na tému VODA