• Novinky

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Na základe Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150, odsek 5, dňa 27. februára 2023 (pondelok) udeľujem žiakom Spojenej školy sv. Františka z Assisi riaditeľské voľno z organizačných dôvodov súvisiacich so vzdelávaním učiteľov.
     • Gymnaziálny ples 2023
      • Gymnaziálny ples 2023

      • Síce z horúceho, ale z o to úprimnejšieho študentského srdca si Vás dovoľujeme pozvať na GYMNAZIÁLNY PLES 2023, ktorý otvorí svoje brány 4. februára v priestoroch Karloveského centra kultúry (KCK – Kamel klub). V sále Vás privítame už od 17:30, no ples bude slávnostne otvorený o 18:00.
        

     • Prezentácia o Austrálii na gymnáziu
      • Prezentácia o Austrálii na gymnáziu

      • 24. január sa na gymnáziu niesol v duchu cestovania k protinožcom. Lektor Damian Tapley veľmi zaujímavým spôsobom priblížil jeho rodnú krajinu - Austráliu alebo "Aussie-land".
     • Špenát nestačí, treba si zacvičiť
      • Špenát nestačí, treba si zacvičiť

      • Telocvičňa našej školy je často využívaná širokou verejnosťou. Do každej telocvične patria aj posilňovacie zariadenia. Z dotácie od mestskej časti Karlova Ves sa nám podarilo nakúpiť činky, ktoré budú využívané hlavne na hodinách telesnej výchovy pre gymnázium.

     • Čitateľský karneval
      • Čitateľský karneval

      • 12. januára sme v piatych ročníkoch mali čitateľský karneval. Žiaci mali prísť oblečení ako postava z rozprávky, ktorú prečítali a o ktorej nám zároveň porozprávali.
     • Workshop o kritickom myslení
      • Workshop o kritickom myslení

      • Spojená škola sv. Františka je v školskom roku 2022/23 zapojená do rozvojového programu Zmudri.sk. Vrámci neho školu navštívila p. N. Karasová, ktoré viedla workshop pre študentov 1. a 2. ročníka gymnázia.
        
     • Vieme, čo dýchame?
      • Vieme, čo dýchame?

      • Naša škola je jednou zo 6 škôl z Bratislavského kraja, ktorá bola vybraná do kampane, ktorej cieľom je zistiť mieru znečistenia ovzdušia spôsobené dopravou v okolí vybraných škôl.