• Učitelia

    • PaedDr. Marta Sendeková, PhD.
    • PaedDr. Marta Sendeková, PhD.Riaditeľka
     riaditelka@svfrantisek.sk
    • Mgr. Soňa Ďurinová
    • Mgr. Soňa ĎurinováZástupkyňa
     durinova.sona@svfrantisek.sk
    • Mgr. Mária Adamová, PhD.
    • Mgr. Mária Adamová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: III.G
     adamova.maria@svfrantisek.sk
    • Mgr. Katarína Babinská
    • Mgr. Katarína BabinskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.G
     babinska.katarina@svfrantisek.sk
    • RNDr. Soňa Čižnárová
    • RNDr. Soňa ČižnárováUčiteľka
     ciznarova.sona@svfrantisek.sk
    • Mgr. Jaroslava Dedinská
    • Mgr. Jaroslava Dedinskápedagogická asistentka
     dedinska.jaroslava@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Jana Dydňanská
    • PaedDr. Jana DydňanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.A
     dydnanska.jana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Emília Dzurušová
    • Mgr. Emília DzurušováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.A
     dzurusova.emilia@svfrantisek.sk
    • Mgr. Kristína Galambošová
    • Mgr. Kristína GalambošováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.C
     galambosova.kristina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Martina Hodosyová, PhD.
    • Mgr. Martina Hodosyová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: 8.B
     hodosyova.martina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Miroslav Huntata, PhD.
    • Mgr. Miroslav Huntata, PhD.Zástupca
     Triedny učiteľ: 9.A
     huntata.miroslav@svfrantisek.sk
    • Mgr. Veronika Ivančíková
    • Mgr. Veronika IvančíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.B
     ivancikova.veronika@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lucia Janečková
    • Mgr. Lucia JanečkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.B
     janeckova.lucia@svfrantisek.sk
    • Mgr. Paulína Pinčeková
    • Mgr. Paulína PinčekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.B
     kluciarova.paulina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Daniela Lehocká
    • Mgr. Daniela LehockáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.C
     lehocka.daniela@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lenka Lesňáková
    • Mgr. Lenka LesňákováUčiteľka
     lesnakova.lenka@svfrantisek.sk
    • Mgr. Dagmar Lúčna
    • Mgr. Dagmar LúčnaUčiteľka
     lucna.dagmar@svfrantisek.sk
    • Mgr. Klaudia Luptáková
    • Mgr. Klaudia LuptákováUčiteľka
     luptakova.klaudia@svfrantisek.sk
    • Mgr. Valentín Majerčák
    • Mgr. Valentín MajerčákUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.C
     majercak.valentin@svfrantisek.sk
    • Mgr. Samuel Murčo
    • Mgr. Samuel MurčoUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.G
     murco.samuel@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Iveta Nehajová
    • PaedDr. Iveta NehajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.C
     nehajova.iveta@svfrantisek.sk
    • Mgr. Petra Pavelčáková
    • Mgr. Petra PavelčákováUčiteľka
     pavelcakova.petra@svfrantisek.sk
    • Mgr. Katarína Pavlíková
    • Mgr. Katarína PavlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.C
     pavlikova.katarina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Miroslava Prepilková
    • Mgr. Miroslava PrepilkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.D
     prepilkova.miroslava@svfrantisek.sk
    • Mgr. Simona Sliacka
    • Mgr. Simona SliackaUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.B
     sliacka.simona@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Alžbeta Straková
    • PaedDr. Alžbeta StrakováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.D
     strakova.alzbeta@svfrantisek.sk
    • Mgr. Irena Surmanová
    • Mgr. Irena SurmanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.B
     surmanova.irena@svfrantisek.sk
    • Mgr. Gabriela Šablaturová
    • Mgr. Gabriela ŠablaturováZástupkyňa
     sablaturova.gabriela@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lenka Šníderová
    • Mgr. Lenka ŠníderováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.C
     sniderova.lenka@svfrantisek.sk
    • Ing., Mgr. Viera Šutá
    • Ing., Mgr. Viera ŠutáUčiteľka
     suta.viera@svfrantisek.sk
    • Mgr. Monika Vaneková
    • Mgr. Monika VanekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
     vanekova.monika@svfrantisek.sk
    • Ing. Margareta Vašková
    • Ing. Margareta VaškováUčiteľka
     vaskova.margareta@svfrantisek.sk
    • Viera Dvorčáková
    • Viera DvorčákováVychovávateľka
     dvorcakova.viera@svfrantisek.sk
    • Eva Horná
    • Eva HornáVychovávateľka
     horna.eva@svfrantisek.sk
    • Bc. Adam Kordoš
    • Bc. Adam KordošVychovávateľ
     kordos.adam@svfrantisek.sk
    • Mgr. Oľga Mutňanská
    • Mgr. Oľga MutňanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.A
     mutnanska.olga@svfrantisek.sk
    • Lenka Stanová Podstavková
    • Lenka Stanová PodstavkováVychovávateľka
     stanova.lenka@svfrantisek.sk
    • ThLic. Lucjan Bogdan Bogucki
    • ThLic. Lucjan Bogdan BoguckiUčiteľ
     lucian@minoriti.sk
    • ThLic. Jaroslav Cár
    • ThLic. Jaroslav CárUčiteľ
     car.jaroslav@svfrantisek.sk
    • Mgr. Monika Povodová
    • Mgr. Monika PovodováUčiteľka
     povodova.monika@svfrantisek.sk
    • Mgr. Michal Ficik
    • Mgr. Michal FicikUčiteľ
     Triedny učiteľ: 9.B
     ficik.michal@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lucia Grossová
    • Mgr. Lucia Grossováškolská špeciálna pedagogička
    • Katarína Kiškováčová
    • Katarína Kiškováčovápedagogická asistentka
    • Alena Králová
    • Alena KrálováVychovávateľka
    • Bc. Ing. Iveta Lenčová
    • Bc. Ing. Iveta LenčováVychovávateľka
    • Bc. Martina Mederyová
    • Bc. Martina MederyováVychovávateľka
    • Mgr. Monika Navrátilová
    • Mgr. Monika NavrátilováUčiteľka
    • Mgr. Ľubica Konečná
    • Mgr. Ľubica KonečnáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
    • Mgr. Veronika Pétiová
    • Mgr. Veronika Pétiováškolská psychologička
    • Mgr. Katarína Tomkovičová
    • Mgr. Katarína TomkovičováUčiteľka
    • Mgr. Zuzana Kopilová
    • Mgr. Zuzana KopilováUčiteľka
    • PhDr. Adriana Slaninová
    • PhDr. Adriana SlaninováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.B
     slaninova.adriana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Katarína Feješová
    • Mgr. Katarína FeješováUčiteľka
     fejesova.katarina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Peter Kozma
    • Mgr. Peter KozmaUčiteľ
    • Mgr. Martina Matečková
    • Mgr. Martina MatečkováVychovávateľka
    • RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová
    • RNDr. Zuzana Melušová KutarňováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.G
     melusova.zuzana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Monika Motýľová
    • Mgr. Monika Motýľováškolský špeciálny psychológ
    • Mgr. Jana Ševčíková
    • Mgr. Jana ŠevčíkováUčiteľka
    • RNDr. Jana Ertlová
    • RNDr. Jana ErtlováUčiteľka
     ertlova.jana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Paulína Grausová
    • Mgr. Paulína GrausováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.B
    • Ing. Lýdia Juhásová
    • Ing. Lýdia JuhásováVychovávateľka
    • Mgr. Anita Lamošová, PhD.
    • Mgr. Anita Lamošová, PhD.Učiteľka
     lamosova.anita@svfrantisek.sk
    • Mgr. Ingrid Michaliková
    • Mgr. Ingrid MichalikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.C
     michalikova.ingrid@svfrantisek.sk
    • Daniela Balogová
    • Daniela BalogováVychovávateľka
    • Mgr.JUDr.PhDr. Stanislav Bujda, PhD.
    • Mgr.JUDr.PhDr. Stanislav Bujda, PhD.Učiteľ
    • Mgr. Kristína Hartl
    • Mgr. Kristína HartlUčiteľka
    • Laura Hegedűsová
    • Laura Hegedűsovápedagogická asistentka
    • Mgr. Jana Hvozdíková
    • Mgr. Jana HvozdíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.A
    • Mgr. Daniel Jenikowský
    • Mgr. Daniel Jenikowskýasistent učiteľa
    • Mgr. Mária Klačková
    • Mgr. Mária KlačkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.A
    • Mgr. Michaela Kollárová
    • Mgr. Michaela KollárováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.A
    • Ing. Hanka Košíková
    • Ing. Hanka KošíkováVychovávateľka
    • Ivona Kovaľová
    • Ivona KovaľováUčiteľ
    • Stela Mac Mahon
    • Stela Mac MahonUčiteľ
    • Mgr. Kristína Mačorová
    • Mgr. Kristína MačorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.C
    • Ema Nagyová
    • Ema Nagyovápedagogická asistentka
    • Mgr. Jana Poljovka
    • Mgr. Jana Poljovkapedagogická asistentka
    • Mgr. Barbora Regešová
    • Mgr. Barbora Regešováškolská špeciálna pedagogička
    • Michael Smith
    • Michael SmithUčiteľ
    • Ema Sumbalová
    • Ema SumbalováUčiteľka
    • Mgr. Radka Svatoňová
    • Mgr. Radka SvatoňováUčiteľka
    • PaedDr. Melánia Šuláková
    • PaedDr. Melánia ŠulákováVychovávateľka
    • Alexandra Topor
    • Alexandra ToporUčiteľ
    • Mgr. Zuzana Žilinčárová
    • Mgr. Zuzana ŽilinčárováUčiteľka