• Učitelia

    • PaedDr. Marta Sendeková, PhD.
    • PaedDr. Marta Sendeková, PhD.Riaditeľka
     riaditelka@svfrantisek.sk
    • Mgr. Soňa Ďurinová
    • Mgr. Soňa ĎurinováZástupkyňa
     durinova.sona@svfrantisek.sk
    • RNDr. Jana Ertlová
    • RNDr. Jana ErtlováZástupkyňa
     ertlova.jana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Mária Adamová, PhD.
    • Mgr. Mária Adamová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: I.G
     adamova.maria@svfrantisek.sk
    • Mgr. Katarína Babinská
    • Mgr. Katarína BabinskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.G
     babinska.katarina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Mária Bačeková
    • Mgr. Mária BačekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.C
     bacekova.maria@svfrantisek.sk
    • RNDr. Soňa Čižnárová
    • RNDr. Soňa ČižnárováUčiteľka
     ciznarova.sona@svfrantisek.sk
    • Mgr. Jaroslava Dedinská
    • Mgr. Jaroslava Dedinskáasistentka učiteľa
     dedinska.jaroslava@svfrantisek.sk
    • Mgr. Viktória Doničová
    • Mgr. Viktória DoničováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.B
     donicova.viktoria@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Jana Dydňanská
    • PaedDr. Jana DydňanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.B
     dydnanska.jana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Emília Dzurušová
    • Mgr. Emília DzurušováUčiteľka
     dzurusova.emilia@svfrantisek.sk
    • Mgr. Kristína Galambošová
    • Mgr. Kristína GalambošováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.C
     galambosova.kristina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Mária Grichová
    • Mgr. Mária GrichováUčiteľka
     grichova.maria@svfrantisek.sk
    • Mgr. Martina Hodosyová, PhD.
    • Mgr. Martina Hodosyová, PhD.Učiteľka
     Triedna učiteľka: 6.B
     hodosyova.martina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Miroslav Huntata, PhD.
    • Mgr. Miroslav Huntata, PhD.Učiteľ
     Triedny učiteľ: 7.A
     huntata.miroslav@svfrantisek.sk
    • Mgr. Veronika Ivančíková
    • Mgr. Veronika IvančíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.C
     ivancikova.veronika@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lucia Janečková
    • Mgr. Lucia JanečkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.B
     janeckova.lucia@svfrantisek.sk
    • Ing. Alexandra Jenčová
    • Ing. Alexandra JenčováUčiteľka
     jencova.alexandra@svfrantisek.sk
    • Mgr. Paulína Klučiarová
    • Mgr. Paulína KlučiarováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
     kluciarova.paulina@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Viktória Kuricová
    • PaedDr. Viktória Kuricovášpeciálna pedagogička
     kuricova.viktoria@svfrantisek.sk
    • Mgr. Daniela Lehocká
    • Mgr. Daniela LehockáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.C
     lehocka.daniela@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lenka Lesňáková
    • Mgr. Lenka LesňákováUčiteľka
     lesnakova.lenka@svfrantisek.sk
    • Mgr. Dagmar Lúčna
    • Mgr. Dagmar LúčnaUčiteľka
     lucna.dagmar@svfrantisek.sk
    • Mgr. Klaudia Luptáková
    • Mgr. Klaudia LuptákováUčiteľka
     luptakova.klaudia@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Dana Gascho Macák
    • PaedDr. Dana Gascho MacákUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.A
     macakova.dana@svfrantisek.sk
    • Mgr. Valentín Majerčák
    • Mgr. Valentín MajerčákUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.C
     majercak.valentin@svfrantisek.sk
    • Ing. Andrea Molčányiová
    • Ing. Andrea MolčányiováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.G
     molcanyiova.andrea@svfrantisek.sk
    • Mgr. Samuel Murčo
    • Mgr. Samuel MurčoUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.C
     murco.samuel@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Iveta Nehajová
    • PaedDr. Iveta NehajováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.C
     nehajova.iveta@svfrantisek.sk
    • Mgr. Mária Baňasová
    • Mgr. Mária BaňasováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.A
     pastorkova.maria@svfrantisek.sk
    • Mgr. Petra Pavelčáková
    • Mgr. Petra PavelčákováUčiteľka
     pavelcakova.petra@svfrantisek.sk
    • Mgr. Katarína Pavlíková
    • Mgr. Katarína PavlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.C
     pavlikova.katarina@svfrantisek.sk
    • Mgr. Andrea Pizurová
    • Mgr. Andrea PizurováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.B
     pizurova.andrea@svfrantisek.sk
    • Mgr. Miroslava Prepilková
    • Mgr. Miroslava PrepilkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.D
     prepilkova.miroslava@svfrantisek.sk
    • PhDr. Mária Radičová
    • PhDr. Mária RadičováUčiteľka
     radicova.maria@svfrantisek.sk
    • Mgr. Simona Sliacka
    • Mgr. Simona SliackaUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.B
     sliacka.simona@svfrantisek.sk
    • Mgr. Zuzana Spáčilová
    • Mgr. Zuzana SpáčilováUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.G
     spacilova.zuzana@svfrantisek.sk
    • PaedDr. Alžbeta Straková
    • PaedDr. Alžbeta StrakováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
     strakova.alzbeta@svfrantisek.sk
    • Mgr. Oľga Straková
    • Mgr. Oľga StrakováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.D
     strakova.olga@svfrantisek.sk
    • Mgr. Irena Surmanová
    • Mgr. Irena SurmanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.A
     surmanova.irena@svfrantisek.sk
    • Mgr. Gabriela Šablaturová
    • Mgr. Gabriela ŠablaturováZástupkyňa
     sablaturova.gabriela@svfrantisek.sk
    • Mgr. Lenka Šníderová
    • Mgr. Lenka ŠníderováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 4.A
     sniderova.lenka@svfrantisek.sk
    • Ing., Mgr. Viera Šutá
    • Ing., Mgr. Viera ŠutáUčiteľka
     suta.viera@svfrantisek.sk
    • Mgr. Monika Vaneková
    • Mgr. Monika VanekováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.A
     vanekova.monika@svfrantisek.sk
    • Ing. Margareta Vašková
    • Ing. Margareta VaškováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.A
     vaskova.margareta@svfrantisek.sk
    • Viera Dvorčáková
    • Viera DvorčákováVychovávateľka
     dvorcakova.viera@svfrantisek.sk
    • Eva Horná
    • Eva HornáVychovávateľka
     horna.eva@svfrantisek.sk
    • Bc. Adam Kordoš
    • Bc. Adam KordošVychovávateľ
     kordos.adam@svfrantisek.sk
    • Mgr. Oľga Mutňanská
    • Mgr. Oľga MutňanskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.B
     mutnanska.olga@svfrantisek.sk
    • Bc. Mária Nováková
    • Bc. Mária NovákováVychovávateľka
     novakova.maria@svfrantisek.sk
    • Lenka Stanová Podstavková
    • Lenka Stanová PodstavkováVychovávateľka
     stanova.lenka@svfrantisek.sk
    • ThLic. Lucjan Bogdan Bogucki
    • ThLic. Lucjan Bogdan BoguckiUčiteľ
     lucian@minoriti.sk
    • ThLic. Jaroslav Cár
    • ThLic. Jaroslav CárUčiteľ
     car.jaroslav@svfrantisek.sk
    • Mgr. Monika Povodová
    • Mgr. Monika PovodováUčiteľka
     povodova.monika@svfrantisek.sk
    • Mgr. Adam Dulanský, DiS
    • Mgr. Adam Dulanský, DiSpedagogický asistent
    • Mgr. Michal Ficik
    • Mgr. Michal FicikVychovávateľ
    • Mgr. Lucia Grossová
    • Mgr. Lucia Grossovášpeciálna pedagogička
    • Katarína Kiškováčová
    • Katarína Kiškováčovápedagogická asistentka
    • Alena Králová
    • Alena KrálováVychovávateľka
    • Bc. Alan Lano
    • Bc. Alan Lanopedagogický asistent
    • Ing. Iveta Lenčová
    • Ing. Iveta LenčováVychovávateľka
    • Bc. Martina Mederyová
    • Bc. Martina MederyováVychovávateľka
    • Andrea Diky
    • Andrea DikyUpratovačka
    • Mgr. Veronika Szalayová
    • Mgr. Veronika SzalayováUčiteľka
    • Mgr. Monika Navrátilová
    • Mgr. Monika NavrátilováUčiteľka
    • Mgr. Dominika Vargová
    • Mgr. Dominika VargováVychovávateľka
    • Mgr. Ľubica Konečná
    • Mgr. Ľubica KonečnáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.B
    • Mgr. Veronika Pétiová
    • Mgr. Veronika Pétiováškolská psychologička
    • Mgr. Mária Drelová
    • Mgr. Mária DrelováUčiteľka
    • Mgr. Katarína Škripecká
    • Mgr. Katarína ŠkripeckáUčiteľka
    • Mgr. Ján Takáč
    • Mgr. Ján TakáčVrátnik
    • Mgr. Katarína Tomkovičová
    • Mgr. Katarína TomkovičováUčiteľka
    • Mgr. Zuzana Kopilová
    • Mgr. Zuzana KopilováUčiteľka
    • Mária Zoubková
    • Mária ZoubkováUpratovačka
    • Mgr. Ivana Murcková
    • Mgr. Ivana MurckováUčiteľka
    • PhDr. Adriana Slaninová
    • PhDr. Adriana SlaninováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.B
    • Mgr. Mária Behrová
    • Mgr. Mária BehrováUčiteľka
    • Kristián Beskyd
    • Kristián BeskydŠkolník
    • Edita Červenková
    • Edita ČervenkováVrátnička
    • Jana Dedíková
    • Jana DedíkováUpratovačka
    • Bc. Katarína Dobšovičová
    • Bc. Katarína DobšovičováUpratovačka
    • Charlotte Egan
    • Charlotte EganUčiteľ
    • Mgr. Katarína Feješová
    • Mgr. Katarína FeješováUčiteľka
    • Mgr. Veronika Gálová
    • Mgr. Veronika GálováUčiteľka
    • Natália Gewisslerová
    • Natália GewisslerováUpratovačka
    • Igor Chrástek
    • Igor ChrástekŠkolník
    • Kerry Jakov
    • Kerry JakovUčiteľ
    • Juraj Jozeffy
    • Juraj JozeffyVrátnik
    • Ing. Branislav Jursa
    • Ing. Branislav JursaVedúci krúžku
    • Mgr. Anna Kameniarová
    • Mgr. Anna KameniarováUčiteľka
    • Mgr. Hana Kohútová
    • Mgr. Hana KohútováUčiteľka
    • Mgr. Peter Kozma
    • Mgr. Peter KozmaUčiteľ
    • Mgr. Ružena Krnáčová
    • Mgr. Ružena KrnáčováVychovávateľka
    • Žofia Kružliaková
    • Žofia KružliakováVedúca krúžku
    • Mgr. Martina Matečková
    • Mgr. Martina MatečkováVychovávateľka
    • Kornel Maťko
    • Kornel MaťkoAdministratívny zamestnanec
    • RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová
    • RNDr. Zuzana Melušová KutarňováUčiteľka
    • Marta Mireková
    • Marta MirekováVrátnička
    • Mgr. Monika Motýľová
    • Mgr. Monika Motýľováškolská psychologička
    • Mgr. Veronika Pétiová
    • Mgr. Veronika PétiováVychovávateľka