• Knižnica

     • Knižnica

     • Knižnica je otvorená každý štvrtok počas veľkej prestávky, no žiaci môžu požiadať učiteľov/knižničiarov, aby im otvorili knižnicu aj inokedy. Napríklad vtedy, ak to už nemôžu bez dobrej knihy vydržať.

      Niektoré knihy stačí ochutnať, iné prehltnúť, no iba niekoľko málo je hodných prežutia a trávenia. Pri niektorých knihách si stačí pozrieť iba jej časť, niektoré stačí preletieť a niekoľko málo, medzi ktoré patrí Biblia, kniha kníh, treba prečítať starostlivo a s plnou pozornosťou. Takáto kniha sa Vám odvďačí múdrosťou a nadhľadom.

      V našej útulnej knižnici môžu žiaci a študenti školy nájsť odbornú, krásnu a aj oddychovú literatúru. Diela povinného čítania sú samozrejmosťou. Nájdu sa aj odborné a detské časopisy.

      Kniha je dušou miestnosti a aby pokrmu pre dušu nebolo málo, organizujeme v knižnici aktivity, ktoré pozdvihujú ducha a v deťoch prebúdzajú túžbu po lepšom, krajšom vyjadrovaní a rozvíjajú aj ich fantáziu. Sú to recitačné súťaže, rétorické súťaže, besedy a v neposlednom rade krúžky.

      Čitateľom našej knižnice je každý žiak, nemusí sa nijako registrovať. Stačí prísť, vybrať si knihu a o mesiac ju vrátiť späť.

      Dúfame, že naša knižnica je srdcom vzdelania a fantázie. A hoci sa môžeme v toľkých knihách stratiť, veríme, že v niektorých sa aj nájdeme.

       

      Vaši správcovia knižnice :)