• Kariérový poradca

     •  

      Dni otvorených dverí na stredných školách

       

      Názov školy

      Deň otvorených dverí v školskom roku 2022/2023

      Gymnázium sv. Františka z Assisi, Karloveská 32

      9. februára 2023

      Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6 BA

      30. januára 2023, cca od 13:00

      ŠpMND a Gym, Teplická 7, BA

      8. februára 2023

      ZŠ a Gym s VJM, Dunajská 13, BA

      10. februára 2023

      SOŠ gastr. a hotel. Služieb Farského 9

      17. januára 2023, od 09:00 do 14:00

      SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch BA

      14. februára 2023, od 9:00 do 15:00

      OA Nevädzova 3 BA

      17. februára 2023, od 8.00 do 12.00

      OA Račianska 107 BA

      17. februára 2023

      OA Dudova 4 BA

      6. februára 2023, od 8:30 do 14:00

      SOŠ pedagogická Bullova 2 BA 

      6. februára 2023 o 14:00

      SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova BA 

      14. februára 2023

      Konzervatórium Tolstého 11 BA

      21. januára 2023, 1.4.2023

      Tanečné konzer. E. Jaczovej Gorazdova 20 BA

      27. januára 2023, od 14:00 do 18:00

      ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11 BA

      3. marca 2023

      SPŠ elektrotechnická K. Adlera 5 BA

      február 2023 (termín bude upresnený)

      SPŠ elektrotechnická Hálova 16 BA 

      19. januára 2023, 9.2.2023, 9.9.2023

      SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie BA

      15. februára 2023

      SPŠ dopravná Kvačalova 20 BA 

      8. februára 2023

      SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35

      7. februára 2022

      SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 BA

      25. januára 2023

      SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra 

      13. decembra 2022, od 8:00 do 17:00

      SOŠ dopravná Kvačalova 20 BA

      15. februára 2023

      SOŠ technická Vranovská 4 BA

      25. januára 2023

      SZŠ Záhradnícka 44 BA

      10. februára 2023, od 10:00 do 14:00

      SZŠ Strečnianska 20 BA

      1. februára 2023, od 08:00 do 16:00

      Spojená škola Ostredkova 10 BA

      3. februára 2022

      Spojená škola Tokajícka 24 BA

      16. februára 2023

      Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji 

      6. februára 2023, 28.2.2023, 23.3.2023

      SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA

      6. februára 2023