• Novinky

     • Valentínska pošta
      • Valentínska pošta

      • Dňa 14. februára sa v našej škole konala akcia Valentínska pošta. Zapojili sa nielen gymnazisti, ale aj druhý stupeň ZŠ. 
     • Karneval
      • Karneval

      • Dňa 13.02. sme so žiakmi 1. a 2. ročníka zažili vyučovanie v maskách a doobedie plné hier, radosti a tanca. 
     • DOD na Prírodovedeckej fakulte UK
      • DOD na Prírodovedeckej fakulte UK

      • 10. 2. 2023 sa naši študenti zúčastnili DOD Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Po úvodnej prednáške o možnostiach štúdia a podmienkach prijatia sme si prezreli zaujímavé expozície odborných pracovísk - biologické, environmentálne, chemické, geografické aj geologické.
     • Slovo bolo u Boha - úspech
      • Slovo bolo u Boha - úspech

      • Naši žiaci z 1. stupňa sa dnes zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže "...a Slovo bolo u Boha...", ktoré sa konalo na cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách. Žiaci nás veľmi potešili.

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Dňa 27. 1. 2023 sa v školskom kole Biblickej olympiády stretlo 18 tímov zložených zo žiakov ZŠ a gymnázia. Všetkých spájala chuť a túžba spoznať, ako účinkoval Boh v živote Nehemíáša, Judit, Ester a apoštola Petra. 
     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Na základe Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 150, odsek 5, dňa 27. februára 2023 (pondelok) udeľujem žiakom Spojenej školy sv. Františka z Assisi riaditeľské voľno z organizačných dôvodov súvisiacich so vzdelávaním učiteľov.
     • Gymnaziálny ples 2023
      • Gymnaziálny ples 2023

      • Síce z horúceho, ale z o to úprimnejšieho študentského srdca si Vás dovoľujeme pozvať na GYMNAZIÁLNY PLES 2023, ktorý otvorí svoje brány 4. februára v priestoroch Karloveského centra kultúry (KCK – Kamel klub). V sále Vás privítame už od 17:30, no ples bude slávnostne otvorený o 18:00.
        

     • Prezentácia o Austrálii na gymnáziu
      • Prezentácia o Austrálii na gymnáziu

      • 24. január sa na gymnáziu niesol v duchu cestovania k protinožcom. Lektor Damian Tapley veľmi zaujímavým spôsobom priblížil jeho rodnú krajinu - Austráliu alebo "Aussie-land".