• 2022

     • Špenát nestačí, treba si zacvičiť!

     •  

      Telocvičňa našej školy je často využívaná širokou verejnosťou. Do každej telocvične patria aj posilňovacie zariadenia. Z dotácie od mestskej časti Karlova Ves sa nám podarilo nakúpiť činky, ktoré budú využívané hlavne na hodinách telesnej výchovy pre gymnázium (mladším žiakom sa neodporúča posilňovať s činkami). V budúcom školskom roku plánujeme vybudovať posilňovňu. Posilňovňa bude k dispozícií aj v popoludňajších hodinách pre študentov, ich rodičov a v neposlednom rade širokú verejnosť, ktorá telocvičňu využíva.