• Novinky

     • Lepšie raz urobiť ako dva razy počuť
      • Lepšie raz urobiť ako dva razy počuť

      • ...alebo experiment je vo vyučovaní prírodných vied naozaj dôležitý. Na vyučovaní fyziky, chémie aj biológie sa preto na našej škole snažíme preniknúť do hĺbky prírodných javov práve cez pozorovanie a realizáciu experimentov.
     • Duchovná obnova v Taliansku
      • Duchovná obnova v Taliansku

      • Na začiatku školského roka sme sa zúčastnili duchovnej obnovy v Taliansku. Na Slovensku sa začalo už ochladzovať, no my sme si ešte pár dní užívali leto.

     • Modlitba tretiakov
      • Modlitba tretiakov

      • Budúce prvopríjmajúce deti chcú tiež pomôcť málou troškou dušiam zosnulých. A tak sme sa 3.A vybrali na cintorín v Karlovej Vsi. 
     • Šarkaniáda
      • Šarkaniáda

      • Minulý týždeň sa v ŠKD uskutočnila šarkaniáda na školskom dvore. Deti si po oddeleniach púšťali vlastné alebo ručne vyrobené šarkany. Nechýbal im smiech ani dobrá nálada.