• Novinky

     • Úroda
      • Úroda

      • Podarilo sa! Žiaci 4.A si už pochutnávajú na prvých vlastnoručne vypestovaných plodoch svojej zeleninovej záhradky.

     • Turnaj loptových hier
      • Turnaj loptových hier

      • V týždni 9. - 16. 5. sme mali v ŠKD turnaj loptových hier. Každá trieda mala vyčlenený jeden deň. Deti si zahrali futbal, florbal aj vybíjanú.
     • Žiacka konferencia 2022
      • Žiacka konferencia 2022

      • Dňa 4. 5. sme sa stretli na prezentačnom dni Žiackej konferencie, aby sme si vypočuli príspevky našich gymnazistov o témach, ktoré sú im blízke.
     • Exkurzia v Národnej banke Slovenska
      • Exkurzia v Národnej banke Slovenska

      • Žiaci 4.C sa v uplynulých dňoch zúčastnili vzdelávacieho programu Príjem a práca v Národnej banke Slovenska. Okrem získania nových poznatkov o peniazoch, ich vzniku či výrobe si vyskúšali odhaliť aj falošné bankovky.
     • Úspech na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu
      • Úspech na Majstrovstvách okresu v zrýchlenom šachu

      • Srdečne gratulujeme Andrejovi Krupovi (7.A), Matejovi Vaškovi (5.A), Jurajovi Jursovi (5.C) a Kataríne Kralovičovej (8.A), ktorí rozohrali kráľovskú hru veľmi dobre, keďže si odniesli 1. miesto v zrýchlenom šachu.