• 2020

     •  

       

      Arteterapia pre deti s diagnózou ADHD a ADD

       

       

      Projekt sa nám podarilo realizovať na prvom stupni ZŠ, kde prebiehalo prezenčné vzdelávanie. Vzhľadom na pandemickú situáciu sme museli aktivity prispôsobiť daným podmienkam, ale napriek tomu sa nám podarilo aktivity s malými zmenami realizovať.

      Náš projekt bol o arteterapii v škole pre detí s diagnózou ADHD a ADD.

      Arteterapia sa úspešne aplikuje u detí s poruchami pozornosti, poruchami správania, emocionálnými problémami, u neprospievajúcich v škole a u delikventných detí. Túto liečebnopedagogickú terapiu sme aplikovali na hodinách výtvarnej výchovy. Prostredníctvom rôznych výtvarných techník, pri ktorých sa deti museli sústrediť na prácu, sme dosiahli ich vnútorné ukľudnenie, rozvinuli ich sociálnu a emočnú inteligenciu a  etickú kultúru žiakov.

      Pre túto terapiu sme realizovali techniky:

       

      a)      Vypaľovanie do dreva – pomocou špeciálneho vypaľovacieho pera si žiaci skúsili vytvoriť rôzne menovky, krabičky. Pri tejto technike museli žiaci pracovať opatrne a sústredene počúvať pokyny vyučujúceho, čím sme chceli podnieť sústredenie u žiakov s poruchami pozornosti.

      b)      Vianočné tvorivé dielne – príprava vianočných ozdôb viacerými výtvarnými technikami.

       

      Vzhľadom na pandemickú situáciu sa otvorená hodina a workshop pre rodičov, dôchodcov, príbuzných a známych nerealizovala.