• Novinky

     • Prvý apríl
      • Prvý apríl

      • Prvého apríla sme na našom gymnáziu vyhlásili deň bez školských tašiek. Inak povedané, prines si čokoľvek iné, len nie plecniak. V každej triede sa našlo niekoľko “bláznov”, ktorí priniesli veci od výmyslu sveta a všetci sme sa na tom dobre zabavili. Hrniec, fúrik, nákupný vozík, kura alebo vysávač. Tie najlepšie boli odmenené.
     • Čitateľský oriešok - cena verejnosti
      • Čitateľský oriešok - cena verejnosti

      • Ochutnávku postupujúcich prác si môžete pozrieť otvorením nižšie uvedených odkazov... a nielen ochutnať, ale aj pomôcť v súťaži o cenu verejnosti svojím lajkom na konkrétny obrázok našich žiakov. 
        
     • McDonalds Cup 2022
      • McDonalds Cup 2022

      • Dňa 7. 4. 2022 sme sa zúčastnili okresného kola prestížneho futbalového turnaja McDonalds Cup. Veľká vďaka patrí štvrtákom a štvrtáčkam, ktorí podali bojovné výkony a statočne obstáli v konkurencii silných výberov okolitých škôl. 
     • Herné popoludnie
      • Herné popoludnie

      • Máte radi spoločenské hry? Omrzeli vás už tie, čo máte doma, radi by ste vyskúšali niečo nové, ale odrádza vás úmorné študovanie pravidiel? Nevadí, príďte v sobotu 30. 4. medzi 14:00–17:00 do školskej jedálne K32.  
     • Venček
      • Venček

      • Prvá aprílová sobota sa niesla v rytme viedenského valčíka, rezkej polky, kubánskej salsy i dramatického tanga. Študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia zavŕšili desaťtýždňové nácviky spoločenského tanca krásnou venčekovou slávnosťou.
     • Jarná čitáreň v ŠKD
      • Jarná čitáreň v ŠKD

      • Marec je už tradične známy ako mesiac knihy. Jej význam a prítomnosť sme si pripomenuli s deťmi navštevujúcimi ŠKD v knižnici na Veternicovej.
      • Deň učiteľov

      • Milé kolegyne a milí kolegovia,

       z príležitosti nášho sviatku Vám chcem poďakovať za Vašu prácu, profesionalitu a ochotu pomáhať s láskou vo vzdelávaní a výchove našich žiakov, aby z nich vyrástli čestní ľudia a dobrí kresťania. Ján Ámos Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

       Súčasná doba kladie požiadavky na kvalitu vzdelania, ale zároveň aj výchovy k ľudskosti. Vy, milí učitelia, sa neustále snažíte odpovedať na potreby žiaka svojou osobnosťou a prístupom k práci pripravujete budúcu generáciu v duchu kresťanských hodnôt.

       Ďakujem za Vašu prácu, trpezlivosť a ľudský prístup pri odovzdávaní vedomostí, ale aj formovaní k mravným hodnotám našich detí.

       Prajem Vám zdravie, nádej a Božie požehnanie vo Vašej práci.

        

       PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

       riaditeľka  

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ
      • Zápis do 1. ročníka ZŠ

      • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

       oznamujeme Vám, že so súhlasom Arcidiecézneho školského úradu sa bude v dňoch 18. – 22. 4. 2022 konať zápis do prvého ročníka základnej školy elektronickou formou.

     • Náučný chodník Cestou necestou
      • Náučný chodník Cestou necestou

      • Milí žiaci, od dnešného dňa ste si mohli v areáli našej školy na Karloveskej 32 všimnúť nové náučné tabule. Na každej z nich vás čaká úloha, ktorú môžete skúsiť vyriešiť. Najlepší z vás budú odmenení zaujímavými cenami.