• Novinky

     • Jemná krása
      • Jemná krása

      • Nebojíme sa ani ručných prác, ktoré vyzerajú náročné. Zvládli sme prácu s kladivom a klincami… neopravili sme síce skrine a nepribili police, no zato sa nám podarilo ťažkým kladivom vytvoriť jemnú krásu.
       Smajlíci, 4.C
     • 10 000 stromov pre Bratislavu
      • 10 000 stromov pre Bratislavu

      • Vďaka U.S. Embassy Slovakia nám na školskom dvore na elokovanom pracovisku,  Veternicovej 20, pribudli 3 stromy – Acer ruburum. Žiaci zo 4.B spolu so svojimi staršími spolužiakmi z 9.C vopred pripravili 3 hlboké jamy pre nové stromčeky.
     • Úspech vo filmovej súťaži
      • Úspech vo filmovej súťaži

      • This human world je rakúsky filmový festival, ktorého súčasťou je aj súťaž krátkych študentských filmov. Hlavná téma súťaže: Našu budúcnosť uvidíme#LenSpolu! Svoje práce do súťaže poslalo viac ako  100 tímov zo siedmich krajín a nám sa podarilo obsadiť krásne druhé miesto.