• Novinky

     • KOŽAZ
      • KOŽAZ

      • Naši tretiaci pokračovali v KOŽAZ-e (Kurz ochrany života a zdravia) ďalšími zaujímavými, telo, dušu i ducha posilňujúcimi aktivitami.

     • Exkurzia vo Volkswagene
      • Exkurzia vo Volkswagene

      • Najväčšia automobilka na Slovensku privítala žiakov zo SpŠ sv. Františka z Assisi na exkurzii, kde im predstavila výrobu automobilov.
        

     • Duchovná obnova pre učiteľov v Marianke
      • Duchovná obnova pre učiteľov v Marianke

      • Každoročná duchovná obnova nám učiteľom umožňuje na pár dní sa stíšiť od každodenného zhonu, pozrieť sa na svoju prácu s odstupom a spoznávať  nové cesty pre náš osobný aj pracovný život. Tento rok sme sa stretli s naším duchovným otcom pátrom Luciánom 3. – 4. mája v Marianke.

     • 3.G v Cenacolo
      • 3.G v Cenacolo

      • V rámci Kurzu ochrany života a zdravia navštívili žiaci 3.G komunitu Cenacolo v Kráľovej pri Senci. Mladí ľudia žijúci v komunite nám priblížili spôsob svojho života. 

     • Jarné sadenie
      • Jarné sadenie

      • V priestore za telocvičňou na elokovanom pracovisku na Veternicovej boli, vďaka nášmu šikovnému pánovi školníkovi, osadené nové drevené kochlíky, keďže tie staré už doslúžili. 

     • Deň Zeme na druhom stupni
      • Deň Zeme na druhom stupni

      • Aj druhý stupeň sa zapojil starostlivosťou o vyvýšené záhony ku Dňu Zeme. Posadili sme jahody, paradajky a reďkovky na hodinách techniky.

     • Tlakový hrniec pre rodičov
      • Tlakový hrniec pre rodičov

      • V piatok, dňa 26. 4., sa v priestoroch bývalého Gospel Cafe uskutočnila pútavá prednáška pre rodičov, ktorej témou boli riziká pornografie u dospievajúcich. Prednášku viedla autorka knihy "Láska žije offline" a zakladateľka občianskeho združenia Tlakový hrniec, Lívia Halmkan.

     • Požehnanie kaplnky na V20
      • Požehnanie kaplnky na V20

      • V piatok, 26. 4., sme  požehnali novú kaplnku na V20, ktorá je zasvätená sv. Terézii z Lisieux. Kaplnku požehnal vdp. Miroslav Bederka, dekan dekanátu Bratislava – Sever. 

     • Tlakový hrniec
      • Tlakový hrniec

      • So študentmi gymnázia sa prišla rozprávať a debatovať Lívia Halmkan z organizácie Tlakový hrniec, autorka knihy Láska žije offline. 

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Deň Zeme sme si na 1. stupni pripomenuli a oslávili sme ho prostredníctvom rôznych činností - pátranie po dĺžke rozkladu odpadu, tvorba plagátov, písanie listu našej Zemi a inými tvorivými aktivitami.