• Novinky

     • Profesionálky aj za mikrofónom!
      • Profesionálky aj za mikrofónom!

      • Včera, 26. 10. 2023 o 16:00 hod, v priamom prenose rádia Mária zazneli hlasy našich pani učiteliek. Hovorili o téme školského ekoprojektu SŠ sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi.
        
     • Šarkaniáda v ŠKD
      • Šarkaniáda v ŠKD

      • Minulý týždeň sa v ŠKD konala Šarkaniáda. Deti si púšťali svoje vyrobené šarkany alebo tie, ktoré si priniesli. Deti si užili zábavné a slnečné popoludnie. 
     • Svetový deň jablka
      • Svetový deň jablka

      • 21. október, známy aj ako Svetový deň jablka, sme s našimi žiakmi prvých a druhých ročníkov oslávili v piatok 20. 10. a pondelok 23. 10. 
     • Volejbalový MIX turnaj
      • Volejbalový MIX turnaj

      • V piatok 20. 10. 2023 sa hral prvýkrát MIX volejbalový turnaj stredných škôl, ktorého sa zúčastnili aj gymnazisti našej školy.
     • 3.G na predstavení v SND
      • 3.G na predstavení v SND

      • Keďže sa študenti počas víkendu nudia a smútia za školou, rozhodli sme sa, že pôjdeme na nedeľné predstavenie Apartmán v hoteli Bristol, ktoré sa na doskách SND hrá už 7 rokov.
        
     • Návšteva Aurélia
      • Návšteva Aurélia

      • Žiaci šiesteho ročníka počas druhého októbrového týždňa navštívili Aurélium, zážitkové centrum vedy.