• Novinky

     • Šarkaniáda
      • Šarkaniáda

      • Minulý týždeň sa v ŠKD uskutočnila šarkaniáda na školskom dvore. Deti si po oddeleniach púšťali vlastné alebo ručne vyrobené šarkany. Nechýbal im smiech ani dobrá nálada. 
     • Potulky po chránených územiach Slovenska
      • Potulky po chránených územiach Slovenska

      • S týmto názvom mali minulý týždeň žiaci 4. ročníkov ekovýchovný program organizovaný Inštitútom aplikovanej ekológie – DAPHNE, ktorý si pre nás a našich žiakov pripravili spolu v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR).

     • Ružence zo školského klubu
      • Ružence zo školského klubu

      • Mesiac október je mesiacom modlitby ruženca. Deti z 3. oddelenia (1.C) si vyrobili takéto krásne ružence. Používali sme ich celý mesiac pri modlitbe ruženca a určite ich neodložíme.