• Novinky

     • Tvorivá biológia
      • Tvorivá biológia

      • Poslednú hodinu biológie si 5.A užila vonku a trocha netradične. Z prírodných materiálov vytvorili obrazce zvierat.
     • Mobilné dopravné ihrisko
      • Mobilné dopravné ihrisko

      • V pondelok 19. 6. sa premenilo ihrisko na Veternicovej na dopravné ihrisko, na ktorom si žiaci druhého ročníka zopakovali dopravné značky a základné pravidlá cestnej premávky.
     • Jašter Jeseter
      • Jašter Jeseter

      • Na sviatok sv. Antona sa naši prváčikovia vybrali za kultúrou do Starého Mesta k bratom františkánom.
     • Návrat do minulosti
      • Návrat do minulosti

      • Žiaci prvých ročníkov navštívili malebnú gazdovskú dedinku Abeland, kde mali možnosť nahliadnuť do minulosti.
     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150, odsek 5, dňa 30. júna 2023 (piatok) udeľujem žiakom Spojenej školy sv. Františka z Assisi riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov pre oslavy 20. výročia založenia cirkevnej školy.
     • Prijímacie skúšky na gymnázium - 2. kolo
      • Prijímacie skúšky na gymnázium - 2. kolo

      • Gymnázium sv. Františka z Assisi organizuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest do 1. ročníka. Záujemcov prosíme, aby prihlášky doručili najneskôr do 12. júna 2023.
        
     • Deň detí
      • Deň detí

      • Prváci a druháci si Deň detí vychutnali na neďalekej lúke, kde zažili doobedie plné hier, slnka a radosti, ktoré ukončili osviežujúcou návštevou zmrzlinárne.
     • Exkurzia tretiakov v Ekoparku Piešťany
      • Exkurzia tretiakov v Ekoparku Piešťany

      • V utorok 30. mája sa tretiaci vydali na dobrodružnú výpravu za zvieratami v Piešťanoch. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií a zážitkom nepochybne bolo aj kŕmenie králikov, kôz, morčiat či papagájov.