• Novinky

     • Venček
      • Venček

      • Prvá aprílová sobota sa niesla v rytme viedenského valčíka, rezkej polky, kubánskej salsy i dramatického tanga. Študenti prvého a druhého ročníka nášho gymnázia zavŕšili desaťtýždňové nácviky spoločenského tanca krásnou venčekovou slávnosťou.
     • Jarná čitáreň v ŠKD
      • Jarná čitáreň v ŠKD

      • Marec je už tradične známy ako mesiac knihy. Jej význam a prítomnosť sme si pripomenuli s deťmi navštevujúcimi ŠKD v knižnici na Veternicovej.
      • Deň učiteľov

      • Milé kolegyne a milí kolegovia,

       z príležitosti nášho sviatku Vám chcem poďakovať za Vašu prácu, profesionalitu a ochotu pomáhať s láskou vo vzdelávaní a výchove našich žiakov, aby z nich vyrástli čestní ľudia a dobrí kresťania. Ján Ámos Komenský povedal: „Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.“

       Súčasná doba kladie požiadavky na kvalitu vzdelania, ale zároveň aj výchovy k ľudskosti. Vy, milí učitelia, sa neustále snažíte odpovedať na potreby žiaka svojou osobnosťou a prístupom k práci pripravujete budúcu generáciu v duchu kresťanských hodnôt.

       Ďakujem za Vašu prácu, trpezlivosť a ľudský prístup pri odovzdávaní vedomostí, ale aj formovaní k mravným hodnotám našich detí.

       Prajem Vám zdravie, nádej a Božie požehnanie vo Vašej práci.

        

       PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

       riaditeľka  

     • Zápis do 1. ročníka ZŠ
      • Zápis do 1. ročníka ZŠ

      • Vážení rodičia budúcich prváčikov,

       oznamujeme Vám, že so súhlasom Arcidiecézneho školského úradu sa bude v dňoch 18. – 22. 4. 2022 konať zápis do prvého ročníka základnej školy elektronickou formou.

     • Náučný chodník Cestou necestou
      • Náučný chodník Cestou necestou

      • Milí žiaci, od dnešného dňa ste si mohli v areáli našej školy na Karloveskej 32 všimnúť nové náučné tabule. Na každej z nich vás čaká úloha, ktorú môžete skúsiť vyriešiť. Najlepší z vás budú odmenení zaujímavými cenami. 
        
     • Moja malá záhradka
      • Moja malá záhradka

      • V piatok sme si v 2.B spoločne pripomenuli blížiacu sa jar spojenú so sadením, pestovaním a staraním sa o rastlinky. Prostredníctvom projektu "Moja malá záhradka" sme si do črepníkov zasadili semienka rôznych rastliniek.
     • Lyžiarsky výcvik 2022
      • Lyžiarsky výcvik 2022

      • Tohtoročný lyžiarsky výcvik bol naozaj skvelý. Sme zaň veľmi vďační, o to viac, že sa podaril zorganizovať aj v dnešnej komplikovanej dobe. Aj touto cestou by sme sa ešte raz chceli poďakovať našim učiteľom za super organizáciu a čas, ktorý nám venovali.

     • Sadenie priesad v 4.B
      • Sadenie priesad v 4.B

      • Takto sme v 4.B sadili priesady. Práca nás bavila. Urobili sme niečo užitočné. Pokojná, radostná atmosféra a chuť do práce nám nechýbali. Už sa tešíme, ako sa o priesady budeme starať a polievať. A keď priesady niekedy v máji vyrastú, keď všetko bude kvitnúť a "zamrznutí" pominú, sa presadia. 
     • Náboženský kvíz v ŠKD
      • Náboženský kvíz v ŠKD

      • Posledný februárový týždeň sme v ŠKD venovali aktivite „Náboženský kvíz". Zvolili sme tému o prorokovi Jonášovi, ktorá je deťom známa, blízka a veľmi poučná.