• 2021

     • Cestou necestou - náučný chodník

     • Cieľom projektu bolo vybudovanie náučného chodníka. Náučný chodník je zložený z hlavnej náučnej tabule, ktorá je o živočíchoch, ktoré sú na školskom dvore. Ďalších 13 náučných tabúľ obsahuje zaujímavosti a úlohy z rôznych predmetov (zaujímavosť o rastlinách a živočíchoch, o histórii Bratislavy či známych osobnostiach, úlohy z anglického a nemeckého jazyka). Pomocou QR kódu sa dostanete k úlohám, ktoré treba vyriešiť.

      V rámci tohto náučného  chodníka boli obnovené vyvýšené záhony, vysadené ovocné kríky a postavená meteostanica. Tá je využívaná učiteľmi a žiakmi školy počas vyučovania, ale aj počas voľnočasových aktivít. Pozorovaním počasia a sledovaním jeho zmien sa žiaci naučia viac o zmene klímy na zemi, a tak sa môžu aktívne zapojiť do jej ochrany.