• Novinky

     • Ekostanovištia
      • Ekostanovištia

      • Oslavy dňa sv. Františka nesprevádzali len športové aktivity a hudba, ale aj prírodovedné skúmanie na ekostanovištiach. Napokon sv. František je aj patrónom ekológie a životného prostredia.
     • McDonalds Cup
      • McDonalds Cup

      • Žiaci a žiačky štvrtého ročníka vybojovali postup na okresné kolo vo futbale na známom McDonalds Cupe.
     • Akčné žiačky v rádiu Mária
      • Akčné žiačky v rádiu Mária

      • Naša spolupráca s rádiom Mária naďalej pokračuje. Po modlitbe ruženca v podaní detí 1. stupňa v rámci akcie „Milión detí sa modlí ruženec“ nasledovalo v štúdiu rádia poobedňajšie nahrávanie relácie „Birituálna minútka.“
     • Stužková slávnosť
      • Stužková slávnosť

      • Po aktívnej príprave programu, požehnaní stužiek a zorganizovaní celého večera konečne nastal dlhoočakávaný deň "D". 
     • Vlastivedno-prírodovedná vychádzka
      • Vlastivedno-prírodovedná vychádzka

      • V októbri sa triedy 4.A a 4.B zúčastnili vlastivedno-prírodovednej vychádzky. Začali sme pri Waittovom lome, odkiaľ sme sa po turistickej značke presunuli pod hrad Devín.
     • Partizánska lúka - exkurzia
      • Partizánska lúka - exkurzia

      • Ako spoznať zvieratá podľa stôp, trusu a pachu? Vtáky po perí a hniezda? Aj takéto zaujímavosti sa 4.B dozvedela na prírodovednej vychádzke na Partizánskej lúke.
     • Dopravná výchova
      • Dopravná výchova

      • Dňa 10. 10. sa žiaci 2.A, 2.B a 2.C zúčastnili dopravnej výchovy v areáli školského ihriska na V20. Otestovali si tak svoje zručnosti a znalosti z pravidiel cestnej premávky.