• Novinky

     • Knižnica je odteraz otvorená každý deň
      • Knižnica je odteraz otvorená každý deň

      • Milí žiaci a študenti, keďže knihy sú základom vzdelania a čítanie sa k jeseni hodí, rozhodli sme sa, že knižnica bude pre vás dostupná každý deň počas celého roka. V stredu poobede a v ostatné dni počas veľkej prestávky. 
     • Putovanie po stopách sv. Františka
      • Putovanie po stopách sv. Františka

      • Piataci boli po omši navštíviť kapucínsky kostol - Kostol sv. Štefana, uhorského kráľa. Potom navštívili aj františkánsky kostol - Kostol Zvestovania Pána, kde bola celodenná adorácia.
        

     • Divadelné predstavenie - Život sv. Františka z Assisi
      • Divadelné predstavenie - Život sv. Františka z Assisi

      • Dňa 4. októbra sme spoločne slávili sviatok sv. Františka z Assisi, patróna našej školy. Jednou z viacerých zaujímavých akcií bolo divadelné predstavenie Život sv. Františka z Assisi, ktoré mohli sledovať žiaci druhého stupňa ZŠ. 
     • Ohňová šou
      • Ohňová šou

      • 3. októbra k nám zavítala skupina Fandango, ktorá pri príležitosti Týždňa sv. Františka pripravila pútavú ohňovú šou. 
     • Požehnanie stužiek
      • Požehnanie stužiek

      • Naši štvrtáci sa 30. 9. 2022,  deň pred stužkovou slávnosťou, zúčastnili slávenia sv. omše v kaplnke našej školy.