• Novinky

     • Dejepisná olympiáda
      • Dejepisná olympiáda

      • Olympiáda je pre každého športovca vysnívaná méta, ku ktorej smeruje jeho úsilie a mnohoročný tréning. Kto uspeje na olympiáde, zaslúži si úctu a obdiv. Nie nadarmo v starovekom Grécku v čase olympijských hier vyhlasovali posvätný mier a pre svojich olympijských víťazov stavali sochy a oslavovali ich ako hrdinov.

     • Beseda o prevencii kriminality na sociálnych sieťach
      • Beseda o prevencii kriminality na sociálnych sieťach

      • Vo štvrtok, 10. 2. 2022, sa v triedach 5.A a 5.C uskutočnila beseda žiakov s pánom Miroslavom Schlesingerom, odborníkom a koordinátorom v oblasti prevencie a kriminality, z oddelenia prevencie kriminality regionálneho úradu Ministerstva vnútra v Bratislave.
     • Pozvánka na seminár pre rodičov
      • Pozvánka na seminár pre rodičov

      • Milí rodičia, dávam do pozornosti seminár na tému Rodina v kríze - reakcie detí na rodičovský konflikt, ktorý sa uskutoční ONLINE. Bližšie info na plagáte.
       Mgr. Monika Motýľová, školský psychológ
     • Zimné športy
      • Zimné športy

      • V poslednom januárovom týždni sa na V 20 konali Zimné športy v disciplínach: slalom, hod snehovou guľou na cieľ, hokej, florbal a malý kvíz zo zimných športov.
     • Modely buniek
      • Modely buniek

      • Žiaci šiesteho ročníka vyrobili modely buniek, čím si lepšie osvojili vnútornú štruktúru rastlinnej a živočíšnej bunky. Tie najlepšie uvidíte na fotografiách.
     • Recitovalo sa...
      • Recitovalo sa...

      • Tí najlepší recitátori z každej triedy 1. stupňa našej školy sa stretli v školskom kole postupovej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a vzdali hold najznámejšiemu básnikovi P. O. Hviezdoslavovi recitáciou ukážok z prózy alebo poézie.