• Novinky

     • Úspech v medzinárodnej ekosúťaži
      • Úspech v medzinárodnej ekosúťaži

      • Žiak našej školy, Šimon Konečný z 8.B, sa zapojil do medzinárodnej eko-umeleckej súťaže Dunajský majster umenia, ktorú organizuje Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR).
     • Kráľovská rozlúčka
      • Kráľovská rozlúčka

      • Pred odchodom na prázdniny sme si ešte vyšli do Starého mesta. Navštívili sme záhrady Bratislavského hradu, vychutnali si výhľad na Bratislavu a jej okolie, vybláznili sa na ihrisku a celý spoločný výlet ukončili výbornou zmrzlinou. 
     • Varenie v 3.A
      • Varenie v 3.A

      • My, žiaci z 3.A, sme “navarili” jedlo, ktoré máme radi. Jedlo sa síce nedalo zjesť, ale vyzeralo lákavo a presvedčivo. 
     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Dnes, prvý deň prázdnin, prežil náš kolektív zamestnancov školy duchovnú obnovu, po ktorej nasledovalo spoločné agapé.
     • Poďakovanie za zbierku
      • Poďakovanie za zbierku

      • Chcem zo srdca poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli na zbierku STOLČEK, PRESTRI SA! Vyzbieralo sa minimálne dvakrát viac ako v minulých rokoch. Ukázalo sa, ako sa dá malými dobrými skutkami postupne nahromadiť veľké dobro.
     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • Od 30. 5. - 3. 6. sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili školy v prírode v krásnom prostredí oravskej prírody. 
     • VŠETKOVEDKO
      • VŠETKOVEDKO

      • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. 37 detí si otestovalo svoje vedomosti nielen z matematiky, ale aj z prírodovedy, slovenského jazyka, angličtiny, vlastivedy, hudobnej a výtvarnej výchovy a informatiky.