• Aktuality

   • Ocenenia vo výtvarných súťažiach
    • Ocenenia vo výtvarných súťažiach

    • 24.05.2023 18:54
    • Žiaci 2. stupňa našej Spojenej školy sv. Františka z Assisi získali  významné ocenenia  v štyroch výtvarných súťažiach. V týchto dňoch sa tešíme na prevzatie cien a vernisáže ocenených prác.
    •  

     1. Výtvarná súťaž  - Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice (51. ročník) je jedna z troch najstarších a najväčších medzinárodných výstav detského výtvarného prejavu na svete. Súťaž bola založená v roku 1967, ako prejav úcty k pamiatke detských obetí z obce Lidice a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch.

     Prihlásené práce hodnotí mnohočlenná medzinárodná porota v dvoch výberových kolách. V tomto roku bolo prihlásených  16 416 diel. Informácia  o výsledkoch je pre nás výtvarníkov jednou z najočakávanejších správ roka. Porota vybrala 1305 exponátov, ktoré budú vystavené v Lidickej galérií a získali ocenenie. Medzi vystavovanými prácami budú aj ocenené práce našich žiakov, z čoho máme veľkú radosť. Vernisáž výstavy bude 1. júna v Lidiciach pri Prahe. Ceny si preberieme v priebehu júna na Veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave.

     https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/sr/

     Získané ocenenia:

     Medaila za kolekciu výtvarných objektov:

     Borzík Jozef Cyril, 5.A

     Mamedov Vladyslav, 5.A

     Marshavin Yelisyei, 5.A

     Pristaš Filip, 5.B

     Servanská Lujza, 6.A

     Šíp Filip, 5.B

     3 čestné uznania za výkresy s kombinovanou technikou:

     Bartošová Klára, 5.A

     Holovchenko Oleksandra, 5.C

     Kotula Patrik, 5.A

      

     2. V krajine remesiel 2023 – 9. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež

     Súťaž sa koná každé dva roky a niekoľko mesačná príprava a technika tvorby diel je niekedy až bolestivá. Naši žiaci získali v troch kategóriách 6 krásnych umiestnení a 3 čestné uznania.

     Ceremoniál oceňovania a vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 15. júna 2023 o 12.00  v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 3. septembra 2023 a na jej návštevníkov čaká viac ako 400 vybraných súťažných prác. Práce našich žiakov budú celý rok putovať po Slovensku (Banská Bystrica, Košice, Bratislava) a budú vystavené v jednotlivých galériách.

     https://uluv.sk/wp-content/uploads/2023/05/vysledkova-listina-vkr2023.pdf

     Získané ocenenia:

     Drevo - veková kategória 12 – 16 rokov

     3. miesto Šimon Konečný, 9.B

     Drôt - veková kategória 8 – 11 rokov

     1. miesto Karol Haško, 6.A

     2. miesto Katarína Murcková, 5.A

     3. miesto Oľga Straková, 5.A

     Čestné uznanie Peter Ďurica, 5.B

     Čestné uznanie Marcus Rozinaj, 5.A

     Drôt - veková kategória 12 – 16 rokov

     2. miesto Eduard Pračko, 7.A

     3. miesto Silvana Pazderová, 6.B

     Čestné uznanie Viktória Gajewska, 6.A

      

     3.  Biblia očami detí a mládeže 2023

     V diecéznom kole sme v našich vekových kategóriách získali takmer všetky umiestnenia. Vyhodnotenie celoslovenského kola bude 1. júnový týždeň.

     https://dku.abuba.sk/node/3163

     Získané ocenenia:

     4. kategória – 5.,6.ročník základná škola

     1. miesto Rita Mocková, 6.C

     2. miesto Viktoria Gajewska, 6.A

     3. miesto Alžbeta Chmelíková, 6.C

     Čestné uznanie Zuzana Karasová, 6.C

     Čestné uznanie Magdaléna Nagyová, 5.A

     5.kategória – 7.,8.,9.ročník základná škola

     1.miesto Paulína Murgašová, 7.B

     2.miesto Martina Královičová, 7.D

     Čestné uznanie Elisa Vrbová, 7.B

      

     4. Výtvarná časť celoslovenského kola súťaže ...a Slovo bolo u Boha... 2023

     https://skolasvr.edupage.org/a/sutaz-a-slovo-bolo-u-boha?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyJnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D

     Získané ocenenie:

     2. kategória (druhý stupeň ZŠ)

     2. miesto Miriam Dohnalová, 5.C

      

     Všetkým oceneným žiakom srdečne blahoželáme. Významný úspech je výsledkom ich talentu v spojení s aktívnym prístupom a pracovitosťou pri jeho rozvíjaní aj na hodinách výtvarnej výchovy a techniky.

      

     Lenka Lesňáková, učiteľka predmetov výtvarná výchova a technika

      

      

     Pre zobrazenie fotiek, kliknite na obrázok: 

      

      

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov