• ISIC karta študenta

    • Vážení rodičia!
     Ak máte záujem o kartu ISIC (https://isic.sk/preukaz-ziaka-ss-a-zs-isic-euro/) pre Vaše dieťa, ktoré je žiakom našej školy, vyplňte žiadosť v prílohe a doručte ju na sekretariát školy spolu s 20 €, čo je cena za kartu ISIC.

     Nezabudnite, že je potrebné doložiť aj fotografiu s rozmermi 2,5 x 2,5 cm!