• Dištančná výučba
    • Dištančná výučba

    • 05.01.2021 18:25
    • Milí žiaci a vážení rodičia!
     Dovoľte mi oznámiť Vám, že od 11. 01. 2021 prebieha výučba na 1. stupni dištančnou formou, o ktorej Vás budeme ešte priebežne informovať do konca týždňa.
     Zároveň pokračujeme v dištančnej forme vzdelávania aj na 2. stupni a gymnáziu.

    • viac
    • Vianočná hviezda
    • Vianočná hviezda

    • 18.12.2020 14:46
    • Nielen mudrci hľadali hviezdu, ale aj my druháci... Vinšujeme Vám chvíle šťastia nielen v čas vianočný, nech aj Vás sprevádza hviezda jasná a každý deň máte radostný.
    • viac
    • Vianočné prázdniny
    • Vianočné prázdniny

    • 16.12.2020 20:36
    • Milí žiaci a milí rodičia,

     v čase od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 budú vianočné prázdniny. Želám Vám, aby ste tieto dní voľna prežili v zdraví, v pokoji a v radosti v kruhu Vašich najdrahších, odpočinuli si. Ale zároveň Vám odporúčam, aby ste si tiež vyhradili potrebný čas na upevnenie učiva.
     Verím, že sa čoskoro budeme môcť osobne stretnúť a spoločne sa podeliť o zážitky z celého obdobia dištančnej výučby, ktoré je pre nás všetkých každodennou výzvou, ako čo najlepšie využiť tento čas pre naše obohatenie.

     Tešíme sa na Vás!

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • viac
    • Vianočná pošta
    • Vianočná pošta

    • 16.12.2020 11:42
    • Deti z 10. oddelenia ŠKD sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom "Vianočná pošta". 10 neznámym starkým z domovov dôchodcov napísali a poslali vianočné pozdravy, aby im spríjemnili vianočné sviatky. Pretože radosť rozdávaním rastie.
    • viac
    • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt
    • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt

    • 15.12.2020 12:52
    • Žiaci našej školy sa zapojili do projektu "Deti pre Bratislavu", kde sa im podarilo pre našu školu získať 2 500 € na vybudovanie náučného chodníka v areáli školy na Karlovekej 32. Svoje nápady prezentovali online za účasti primátora mesta Bratislavy, správcov projektu a ostatných škol mesta Bratislavy.
    • viac
    • Projektové vyučovanie v 3.A
    • Projektové vyučovanie v 3.A

    • 14.12.2020 12:41
    • Nedávno sme so žiakmi 3. ročníka preberali na hodinách SJL Povesť a na hodine vlastivedy Povesti z obce, v ktorej bývam. Prepojenie týchto tém žiakom poslúžilo na tvorivé stvárnenie miestnej povesti Stolček. Žiaci vytvárali komiks, pričom pracovali v skupinách a prostredníctvom projektovej činnosti sa naučili mnoho nových pojmov z daných predmetov.

    • viac
    • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ
    • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ

    • 09.12.2020 13:08
    • V dňoch 01. – 08. 12. 2020 sa konali v štvrtých ročníkoch ZŠ skupinové stretnutia na podporu a posilnenie rovesníckych vzťahov. Stretnutia viedla školská psychologička Mgr. Eva Poláková v spolupráci s triednymi učiteľkami. Priebeh stretnutia sa niesol v duchu motta: „Požiadať o pomoc nie je žalovanie“.

    • viac