• Platby

     • Evidovanie platieb

     • Všetky platby sú evidované v aplikácií Edupage. Prihláste sa rodičovskými prihlasovacími údajmi cez web stránku školy do edupage: svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby.

      Nájdete tu Predpisy k platbám podľa prihlášok detí do školského klubu, na záujmové krúžky, na školské podujatia a aj predpisy k triednym platbám napr. za pracovné zošity a v dolnej časti prijaté platby.

      Predpisy k platbám sa objavia na edupage po uzatvorení prihlasovania do školského klubu a na záujmové krúžky, v prípade školských pomôcok po 20. 9. a pri ďalších prípadných platbách priebežne počas školského roku.

      Uhradené platby aktualizujeme minimálne raz týždenne, spravidla na konci pracovného týždňa.

      Od septembra 2017 evidujeme na tomto mieste aj platby členského do Rodičovského združenia (RZ). Keďže pri členskom do RZ ide pri viacerých deťoch v škole z jednej rodiny o „rodinnú“ platbu, platbu nebudeme v evidencií deliť medzi všetky deti Vašej rodiny, ale nájdete ju vždy evidovanú pri najmladšom dieťati za celú Vašu rodinu.