• 1. stupeň ZŠ

     • Anglický program v prvom ročníku ZŠ

       

      V spolupráci s jazykovou školou Elitenglish sme v školskom roku 2021/2022 úspešne odštartovali anglický program v prvých ročníkoch základnej školy. V budúcom školskom roku 2023/2024 plánujeme v spolupráci naďalej pokračovať a v prípade záujmu rodičov vytvoriť anglické triedy v prvých ročníkoch.

       

      Obsahovou náplňou anglického programu v prvom ročníku je výučba predmetov v anglickom jazyku so zahraničnými lektormi s dotáciou 6 hodín do týždňa.

      Konkrétne ide o predmety: 2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina matematiky, 1 hodina výtvarnej výchovy, 2 hodiny v popoludňajšom čase v školskom klube detí: 1 hodina predmet Music and Drama (MAD) a 1 hodina predmet Science.

      Na hodinách s anglickým lektorom je vždy prítomná aj triedna učiteľka, ktorá v prípade potreby pomáha žiakom pri vyučovacom procese.

      Program je spoplatňovaný.

      V prípade záujmu označte v elektronickej prihláške možnosť „Áno“ v políčku „Záujem o anglický program“

      Svoje ďalšie otázky týkajúce sa anglického programu píšte na: svfrantisek@elitenglish.sk