• Rodičovské združenie

     • 2% dane

     •  

      Milí rodičia,
      opäť sa blíži čas daňových priznaní a s ním možnosť poukázať 2 resp. 3% dane pre Rodičovské združenie sv. František. Budeme radi, ak túto možnosť využijete a podporíte aj týmto spôsobom našu školu. Vaša podpora tvorí nezanedbateľnú časť príjmu rozpočtu združenia. (V roku 2023 to bolo 9.420 €). Vďaka získaným prostriedkom môžeme ako rodičia podporovať rôzne akcie a projekty školy.
      V uplynulom roku, aj vďaka vašej štedrosti sme podporili viaceré aktivity, ako napr. spolufinancovanie osláv 20. výročia školy, spolupodieľali sme sa s rehoľou Minoritov a školou na rekonštrukcii átria na K32, prispeli sme na Letný tábor, podporili sme účasť žiakov na súťažiach, podporili ples gymnázia a ďalšie investičné a spoločenské aktivity školy.
       

      Zároveň Vám chceme vyjadriť veľkú vďaku za uhradenie členského poplatku do Rodičovského združenia za tento školský rok. Povzbudzujeme aj tých, ktorí pri ostatných povinnostiach pozabudli na túto úhradu, že stále ešte tak môžu urobiť.

      V prípade, ak Vám finančná situácia momentálne neumožňuje uhradiť poplatok v plnej výške, budeme radi, ak vašu ochotu pomôcť prejavíte v zapojení sa do brigád pre našu školu alebo iným nefinančným spôsobom podpory.


      Základné informácie ohľadne podania Vyhlásenia o poukázaní 2 resp. 3% z dane:
      Do 31. marca 2024 - ak ste živnostník alebo právnická osoba a podávate daňové priznanie. Tlačivo Vyhlásenia je súčasťou Vášho daňového priznania.
      Do 30. apríla 2024 - ak ste zamestnancom a daňové priznanie za Vás podáva Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane”. Na základe tam uvedených informácií vyplňte tlačivo nazývané Vyhlásenie.
      Obe tieto tlačivá doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

      Tlačivo na podanie nájdete tu.

      Údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva:
      Adresa: Spojená škola sv.Františka z Assisi, Karloveská 32, 84104 Bratislava
      IČO: 30858411
      Právna forma: Občianske združenie
      IBAN číslo účtu: SK0511000000002626078116