• Organizačná štruktúra

    • Spojenej školy sv. Františka z Assisi v školskom roku 2020 – 2021

      

     Riaditeľka: PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     Výchovno-vzdelávacia oblasť

     Zástupkyňa riaditeľa pre 1. – 4. ročník: Mgr. Gabriela Šablaturová

     Zástupkyňa riaditeľa pre 5. – 9. ročník: Mgr. Soňa Ďurinová

     Zástupkyňa pre gymnázium a ekonomická zástupkyňa: RNDr. Jana Ertlová

      

     Triedni učitelia:

     Trieda

     Triedny učiteľ

     Pritriedny učiteľ

     1. A

     PaedDr. Dana Macáková

     Viera Dvorčáková

     1. B

     Mgr. Paulína Klučiarová

     Katarína Kiškováčová

     1. C

     Mgr. Mária Bačeková

     Bc. Mária Nováková

     2. A

     Mgr. Irena Surmanová

     Mgr. Katarína Bojkovská

     2. B

     Mgr. Veronika Gálová

     Mgr. Lucia Grossová

     2. C

     Mgr. Simona Sliacka

     Ing. Jana Miglierini

     3. A

     Mgr. Lenka Šníderová

     Eva Horná

     3. B

     Mgr. Lucia Ondrejková

     Mgr. Mária Sojková

     3. C

     Mgr. Katarína Pavlíková

     Lenka Stanová Podstavková

     4. A

     Mgr. Veronika Ivančíková

     Mgr. Oľga Mútňanská

     4. B

     PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD.

     Mgr. Veronika Ivančíková

     4. C

     Mgr. Sidónia Gudová

     Dominika Vargová

     4. D

     PaedDr. Iveta Nehajová

     Bc. Adam Kordoš

     5. A

     Mgr. Monika Vaneková

     Mgr. Mária Pastorková

     5. B

     Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

     Mgr. Kristína Galambošová

     5. C

     Mgr. Valentín Majerčák

     Mgr. Mária Pastorková

     5. D

     Mgr. Oľga Straková

     Mgr. Kristína Galambošová

     6. A

     Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

     Mgr. Ema Dzurušová

     6. B

     Mgr. Viktória Doničová

     Mgr. Mária Grichová

     7. A

     PaedDr. Alžbeta Straková

     Mgr. Lenka Lesňáková

     7. B

     Mgr. Martina Klieštiková

     Mgr. Andrea Pizurová

     7. C

     Mgr. Samuel Murčo

     Mgr. Andrea Pizurová

     8. A

     Ing. Margaréta Vašková

     PhDr. Mária Radičová

     8. B

     PaedDr. Jana Dydňanská

     Mgr. Dagmar Lúčna

     8. C

     Mgr. Daniela Lehocká

     Mgr. Klaudia Luptáková

     9. A

     Mgr. Miroslava Prepilková

     Mgr. Petra Pavelčáková

     9. B

     Mgr. Mária Adamová

     Mgr. Miroslava Prepilková

     9. C

     Mgr. Petra Pavelčáková

     Ing. Alexandra Jenčová

     I. G

     Mgr. Katarína Babinská

     Ing. Andrea Molčányiová

     II. G

     PhDr. Mária Radičová

     Mgr. Anna Nemešová, PhD.

     III. G

     Mgr. Zuzana Spáčilová

     RNDr. Soňa Čižnárová

     IV. G

     RNDr. Soňa Čižnárová

     Mgr. Zuzana Spáčilová

                

     Netriedni učitelia:

     P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., P. Jaroslav Cár, OFMConv., P. Róbert Gajderus, OFMConv., Mgr. Ema Dzurušová, Mgr. Kristína Galambošová, Mgr. Mária Grichová,  Ing. Alexandra Jenčová, ThLic. Anna Kišidajová, Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Dagmar Lúčna, Ing. Andrea Molčányiová, Mgr. Anna Nemešová, PhD., Mgr. Anna Pastorková, Mgr. Andrea Pizurová,  Ing. Mgr. Viera Šutá

      

     Školský klub detí (ŠKD)

     Vedúca ŠKD: Viera Dvorčáková

     Oddelenie

     Trieda

     Vychovávateľka

     1. oddelenie

     1. A

     Viera Dvorčáková

     2. oddelenie

     1. B

     Katarína Kiškováčová

     3. oddelenie

     1. C

     Bc. Mária Nováková

     4. oddelenie

     2. A

     Mgr. Katarína Bojkovská

     5. oddelenie

     2. B

     Mgr. Lucia Grossová

     6. oddelenie

     2. C

     Ing. Jana Miglierini

     7. oddelenie

     3. A

     Eva Horná

     8. oddelenie

     3. B

     Mgr. Mária Sojková

     9. oddelenie

     3. C

     Lenka Stanová Podstavková 

     10. oddelenie

     4. A + 4. B

     Mgr. Oľga Mutňanská

     11. oddelenie

     4. C + 4. B

     Mgr. Dominika Vargová

     12. oddelenie

     4. D + 4. B

     Bc. Adam Kordoš

      

     Metodické združenie (MZ)

     MZ pre 1. – 2. ročník          

     Vedúca: Mgr. Mária Bačeková

     Mgr. Veronika Gálová, Mgr. Paulina Kľučiarová, PaedDr. Dana Macáková, Mgr. Simona Sliacka, Mgr. Irena Surmanová

      

     MZ pre 3. – 4. ročník          

     Vedúca: Mgr. Lenka Šníderová

     PaedDr. Ingrid Alföldyová, PhD., Mgr. Sidónia Gudová, PaedDr. Iveta Nehajová, Mgr. Lucia Ondrejková, Mgr. Gabriela Šablaturová

     Mgr. Veronika Gálová, PaedDr. Iveta Nehajová, Mgr. Lucia Ondrejková

      

     MZ ŠKD       

     Vedúca: Ing. Jana Miglierini

     Viera Dvorčáková, Mgr. Katarína Bojkovská, Mgr. Lucia Grossová, Eva Horná,  Katarína Kiškováčová, Bc. Adam Kordoš, Mgr. Oľga Mútňanská, Bc. Mária Nováková, Lenka Stanová Podstavková, Mgr. Mária Sojková, Mgr. Dominika Vargová

      

     Predmetová komisia (PK)

     PK  Slovenský jazyk

     Vedúca: PhDr. Mária Radičová

     Mgr. Kristína Galambošová, Mgr. Samuel Murčo, Mgr. Petra Pavelčáková, PaedDr. Alžbeta  Straková

      

     PK Cudzie jazyky    

     Vedúca: Ing. Andrea Molčányiová

     Ing. Alexandra Jenčová, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Andrea Pizurová, Mgr. Miroslava  Prepilková, Mgr. Zuzana Spáčilová, Ing. Margaréta Vašková

                

     PK Matematika        

     Vedúca: RNDr. Soňa Čižnárová

     Mgr. Mária Adamová, Mgr. Ema Dzurušová, Mgr. Martina Hodosyová, PhD., Mgr. Zuzana  Kopilová, Mgr. Monika Vaneková

      

     PK Informatika       

     Vedúca: Mgr. Daniela Lehocká

     RNDr. Jana Ertlová, Mgr. Ema Dzurušová, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Katarína Pavlíková, Mgr. Irena Surmanová, Mgr. Lenka Šníderová

                

     PK Katolícke náboženstvo 

     Vedúca: Mgr. Soňa Ďurinová

     P. Lucjan Maria Bogucki, OFM Conv., P. Jaroslav Cár, OFM  Conv., P. Róbert Gajderus, OFM Conv., Mgr. Mária Grichová, Mgr. Veronika Ivančíková, ThLic.  Anna Kišidajová, Mgr. Mária Pastorková, Ing. Mgr. Viera Šutá

      

     PK Človek a spoločnosť      

     Vedúca: PaedDr. Alžbeta Straková

     Mgr. Viktória Doničová, RNDr. Soňa Čižnárová, PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Samuel Murčo, Mgr. Anna Nemešová, PhD., Mgr. Oľga Straková

                

     PK Prírodné vedy    

     Vedúca: Mgr. Katarína Babinská

     RNDr. Jana Ertlová, Mgr. Mária Adamová, Mgr. Martina Hodosyová, PhD., Mgr. Martina  Klieštiková, Mgr. Zuzana Kopilová, Mgr. Daniela Lehocká, Mgr. Oľga Straková

      

     PK Kultúra tela       

     Vedúci: Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

     PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Valentín Majerčák

      

     PK Kultúra ducha   

     Vedúca: Mgr. Petra Pavelčáková

     Mgr. Viktória Doničová, PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Kristína Galambošová, Mgr.  Mária  Grichová, Mgr. Miroslav Huntata, PhD., Mgr. Martina Klieštiková, Mgr. Lenka  Lesňáková, Mgr. Valentín Majerčák, Mgr. Mária Pastorková, Mgr. Monika  Povodová,  Mgr. Oľga Straková

      

     MZ a PK intervenčných, poradenských a preventívnych aktivít (IPPA)

     Vedúci: Mgr. Eva Poláková

     PaedDr. Viktória Kuricová, Mgr. Petra Pavelčáková, Mgr. Jaroslava Dedinská, Mgr. Oľga Straková      

      

     Kariérny poradca a koordinátor T5 a T9: Mgr. Petra Pavelčáková

     Školský psychológ a výchovný poradca: Mgr. Eva Poláková

     Špeciálny pedagóg: PaedDr. Viktória Kuricová

     Asistent učiteľa: Mgr. Jaroslava Dedinská

     Koordinátor univerzálnej prevencie a environmentálnej výchovy: Mgr. Oľga Straková

     Digitálne technológie: Mgr. Daniela Lehocká

      

     Správno-ekonomická oblasť

     Tajomníčka: Ing. Iveta Lenčová

     Mzdárka: Ing. Jela Sumbalová

     Ekonómka: Ing. Zuzana Kamenická

      

     Hospodárska oblasť

     Správca budov K32 a V20: Kornel Maťko

     Správca športových zariadení na K32: Ing. Ivan Baláž

     Školník: Marián Talajka

     Vrátnik na K32: Mgr. Ján Takáč

     Vrátnik na V20: Erika Čulenová, Karol Karner

     Údržbár: Martin Sirota

     Upratovanie na K32: Mária Zoubková, Andrea Diky, Jana Karnerová, Pavol Dedík

     Upratovačky na V20: Jana Dedíková, Monika Vrábliková, Silvia Zapalová

      

     Duchovná oblasť

     Duchovný správca: P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv.

     Kňazi: P. Jaroslav Cár, OFMConv.,  P. Róbert Gajderus, OFMConv.

      

     Digitálne technológie

     Vedúca PK informatiky: Mgr. Daniela Lehocká

     Správca siete: Ing. Imrich Kavečanský (Tristar-TECH s.r.o.)