• Aktuality

     • VŠETKOVEDKO
     • VŠETKOVEDKO

     • 30.06.2022 00:04
     • Aj tento školský rok sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže VŠETKOVEDKO. 37 detí si otestovalo svoje vedomosti nielen z matematiky, ale aj z prírodovedy, slovenského jazyka, angličtiny, vlastivedy, hudobnej a výtvarnej výchovy a informatiky.
     • viac
     • Pôstna zbierka TEHLIČKA
     • Pôstna zbierka TEHLIČKA

     • 29.06.2022 23:55
     • Bez zbierky Tehlička si už ani nevieme predstaviť pôstne obdobie v našej škole. Výťažok zo zbierky ide na výstavbu novej školy a ubytovania pre učiteľov  v utečeneckom tábore Kakuma, ktorý sa nachádza v Keni.
     • viac
     • Batikovanie
     • Batikovanie

     • 29.06.2022 23:49
     • Štvrtáci posledné dni školského roka na prvom stupni využili naplno a zoznámili sa s technikou batikovania oblečenia. Pre všetkých to bola veľká zábava a najmä očakávanie, aký vzor sa vytvorí a ako sa zmiešajú farby. Výsledky boli očarujúco krásne.
     • viac
     • Carpe diem, carpe horam...
     • Carpe diem, carpe horam...

     • 23.06.2022 11:15
     • ...alebo po slovensky - Využi deň, chop sa hodiny!
      Pod vedením vyučujúcej profesorky fyziky zhotovili žiaci 1.G slnečné hodiny, ktorých funkčnosť aj vyskúšali v teréne.
     • viac
     • František cup 2022
     • František cup 2022

     • 23.06.2022 10:51
     • Náš šachový František Cup má na svojom konte už svoj 7. ročník.
      Po dvoch rokoch jeho online verzie sme sa v utorok 14. 06. na pôde školy Sv.Františka opäť stretli naživo a tešíme sa o to viac, že to bolo s rekordnou účasťou 37 šachistov z piatich škôl.
     • viac
     • Letná čitáreň
     • Letná čitáreň

     • 21.06.2022 07:32
     • Kniha je najlepší priateľ človeka nielen v mesiaci marec. O tom, ako kniha sprevádza deti, ako motivuje ich fantáziu a vypĺňa zmysluplne voľný čas,  pomáhame deťom zažiť aj v ŠKD.
     • viac
     • BOOKFLIX
     • BOOKFLIX

     • 10.06.2022 23:59
     • Tento rok mali žiaci šiestych a siedmych ročníkov spracovať knihy z povinného čítania do formy brožúrok, z ktorých sa dozviete obsah knihy, tie najkrajšie myšlienky z nej a recenziu žiakov.
     • viac
     • Kampaň MINIdigi
     • Kampaň MINIdigi

     • 10.06.2022 07:48
     • V týždni od 30. 05 – 05. 06. sa viaceré triedy z 1. stupňa zapojili do kampane MINIdigi, ktorej cieľom bolo, aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní digitálnych technológií.
     • viac
     • Muzikanti z 1.B
     • Muzikanti z 1.B

     • 08.06.2022 14:06
     • V 1.B  sme si spestrili hodiny HUV prezentovaním a hrou na hudobných nástrojoch.
     • viac