• Vianočná pošta
    • Vianočná pošta

    • 16.12.2020 11:42
    • Deti z 10. oddelenia ŠKD sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom "Vianočná pošta". 10 neznámym starkým z domovov dôchodcov napísali a poslali vianočné pozdravy, aby im spríjemnili vianočné sviatky. Pretože radosť rozdávaním rastie.
    • viac
    • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt
    • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt

    • 15.12.2020 12:52
    • Žiaci našej školy sa zapojili do projektu "Deti pre Bratislavu", kde sa im podarilo pre našu školu získať 2 500 € na vybudovanie náučného chodníka v areáli školy na Karlovekej 32. Svoje nápady prezentovali online za účasti primátora mesta Bratislavy, správcov projektu a ostatných škol mesta Bratislavy.
    • viac
    • Projektové vyučovanie v 3.A
    • Projektové vyučovanie v 3.A

    • 14.12.2020 12:41
    • Nedávno sme so žiakmi 3. ročníka preberali na hodinách SJL Povesť a na hodine vlastivedy Povesti z obce, v ktorej bývam. Prepojenie týchto tém žiakom poslúžilo na tvorivé stvárnenie miestnej povesti Stolček. Žiaci vytvárali komiks, pričom pracovali v skupinách a prostredníctvom projektovej činnosti sa naučili mnoho nových pojmov z daných predmetov.

    • viac
    • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ
    • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ

    • 09.12.2020 13:08
    • V dňoch 01. – 08. 12. 2020 sa konali v štvrtých ročníkoch ZŠ skupinové stretnutia na podporu a posilnenie rovesníckych vzťahov. Stretnutia viedla školská psychologička Mgr. Eva Poláková v spolupráci s triednymi učiteľkami. Priebeh stretnutia sa niesol v duchu motta: „Požiadať o pomoc nie je žalovanie“.

    • viac
    • Čestné uznanie na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice
    • Čestné uznanie na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice

    • 06.12.2020 15:50
    • Aj tento rok sme sa zapojili do 48. ročníka tretej najväčšej výtvarnej súťaže pre deti na svete MDVV LIDICE.

     Srdečne blahoželáme k získaniu čestného uznania Táničke Ondrejkovej, žiačke 6.A. Ocenenia odovzdáva prvá dáma ČR na veľvyslanectve v Bratislave, tento rok sa však kvôli mimoriadnej situácii stretnutie s ocenenými nemohlo uskutočniť. Výstava prác sa nachádza v Lidickej galérii do 31.1.2021.
    • viac
    • Vianočný bazár - pozvánka
    • Vianočný bazár - pozvánka

    • 05.12.2020 11:36
    • Milí rodičia!
     Srdečne Vás pozývame na tradičný vianočný bazár, ktorý sa bude konať netradične v dňoch  10. - 11. 12. 2020 a bude prebiehať u nás v škole. Aby sme dodržali všetky epidemiologické opatrenia, uskutoční sa v areáli  V20 na školskom dvore. Bude prebiehať v čase od 14:00 - 16:00 hod. Budete si môcť kúpiť výrobky vašich detí a nabrať vianočnú atmosféru.
    • viac
    • Slnko v sieti - schválený grant
    • Slnko v sieti - schválený grant

    • 05.12.2020 11:25
    • Našej škole sa podarilo získať z grantov Nórska sumu 43 550 € s projektovým názvom "Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole." 

     V rámci projektu budú navrhnuté viaceré opatrenia na zmenu betónovej plochy a jej následné využitie na Veternicovej 20.

    • viac
    • Vianočný bazár
    • Vianočný bazár

    • 04.12.2020 11:43
    • Milí rodičia!
     Srdečne Vás pozývame na tradičný vianočný bazár, ktorý sa bude konať netradične v dňoch  10. - 11. 12. 2020 a bude prebiehať u nás v škole. Aby sme dodržali všetky epidemiologické opatrenia, uskutoční sa v areáli  V20 na školskom dvore. Bude prebiehať v čase od 14:00 - 16:00 hod. Budete si môcť kúpiť výrobky vašich detí a nabrať vianočnú atmosféru.
    • viac
    • Srdce na dlani
    • Srdce na dlani

    • 04.12.2020 10:27
    • Vo štvrtok 3.12.2020 sa konalo slávnostné oceňovanie výnimočných dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji s názvom Srdce na dlani  https://www.srdcenadlani.sk/.  Ocenenie každoročne udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum  https://www.dobrovolnictvoba.sk/ a  sme veľmi hrdí, že jedným z nominovaných bol aj náš žiak Matúš Kiss z 9.B. Nomináciu si zaslúžil za dobrovoľnícku pomoc všetkým obyvateľom útulku Slobody zvierat Polianky v Bratislave.
    • viac