• Aktuality

     • 10 000 stromov pre Bratislavu
     • 10 000 stromov pre Bratislavu

     • 27.11.2021 11:18
     • Vďaka U.S. Embassy Slovakia nám na školskom dvore na elokovanom pracovisku, Veternicovej 20, pribudli 3 stromy – Acer ruburum. Žiaci zo 4.B spolu so svojimi staršími spolužiakmi z 9.C vopred pripravili 3 hlboké jamy pre nové stromčeky.
     • viac
     • Úspech vo filmovej súťaži
     • Úspech vo filmovej súťaži

     • 23.11.2021 14:15
     • This human world je rakúsky filmový festival, ktorého súčasťou je aj súťaž krátkych študentských filmov. Hlavná téma súťaže: Našu budúcnosť uvidíme#LenSpolu! Svoje práce do súťaže poslalo viac ako  100 tímov zo siedmich krajín a nám sa podarilo obsadiť krásne druhé miesto.

     • viac
     • Festival slobody
     • Festival slobody

     • 18.11.2021 13:54
     • Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival, ktorý analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Tradične sa na ňom zúčastňujeme aspoň s niektorými triedami školy, aby sme si pripomenuli obdobia histórie, ktoré nie tak dávno ovplyvňovali životy aj v našich rodinách.

     • viac
     • Lepšie raz urobiť ako dva razy počuť
     • Lepšie raz urobiť ako dva razy počuť

     • 18.11.2021 13:56
     • ...alebo experiment je vo vyučovaní prírodných vied naozaj dôležitý. Na vyučovaní fyziky, chémie aj biológie sa preto na našej škole snažíme preniknúť do hĺbky prírodných javov práve cez pozorovanie a realizáciu experimentov.
     • viac
     • Duchovná obnova v Taliansku
     • Duchovná obnova v Taliansku

     • 16.11.2021 21:14
     • Na začiatku školského roka sme sa zúčastnili duchovnej obnovy v Taliansku. Na Slovensku sa začalo už ochladzovať, no my sme si ešte pár dní užívali leto.

     • viac
     • Modlitba tretiakov
     • Modlitba tretiakov

     • 09.11.2021 07:15
     • Budúce prvopríjmajúce deti chcú tiež pomôcť málou troškou dušiam zosnulých. A tak sme sa 3.A vybrali na cintorín v Karlovej Vsi. 
     • viac